List of publications
Back

Papers
 1. HALAS, Z., MONTEIRO, G. A., TVRDÝ, M. Emphatic Convergence and Sequential Solutions of Generalized Linear Differential Equations. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics 54 (2011), 27–49. [available as pdf].
 2. HALAS, Z., TVRDÝ, M. Continuous Dependence of Solutions of Generalized Linear Differential Equations on a Parameter. Functional Differential Equations 16 (2009), No. 2, 299–313. [available as pdf].
 3. HALAS, Z., TVRDÝ, M. Singular Periodic Impulse Problems. Nonlinear Oscillations 11 (2008), No. 1, 32–44. IF: 0,158. [available as pdf].
 4. HALAS, Z. Continuous Dependence of Solutions of Generalized Linear Ordinary Differential Equations on a Parameter. Mathematica Bohemica 132 (2007), 205–218. [available as pdf].
 5. HALAS, Z. Continuous Dependence of Inverse Fundamental Matrices of Generalized Linear Ordinary Differential Equations on a Parameter. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Math. 44 (2005), 39–48. [available as pdf].

Chapters in monographs
 1. HALAS, Z. Metoda. In: Halas, Z. (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Edice Dějiny matematiky, svazek č. 54, Matfyzpress, Praha, 2012. str. 63–68. ISBN 978-80-7378-228-3. [available as pdf].
 2. HALAS, Z. Stomachion. In: Halas, Z. (ed.): Archimédés. Několik pohledů do jeho života a díla. Edice Dějiny matematiky, svazek č. 54, Matfyzpress, Praha, 2012. str. 89–98. ISBN 978-80-7378-228-3. [available as pdf].
 3. HALAS, Z. Využití matematiky v praxi. In: Kol.: MATEMATIKA aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Výukový a metodický text, Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi – projekt OPPA. Nakladatelství P3K, Praha, 2012. str. 61–78. ISBN 978-80-87186-94-7.
 4. HALAS, Z. Výpočty hodnot goniometrických funkcí. In: Bečvář, J., Bečvářová, M. (ed.): Matematika v proměnách věků VI. Edice Dějiny matematiky, svazek č. 45, Matfyzpress, Praha, 2010. str. 120–140. ISBN 978-80-7378-146-0. [available as pdf].

Textbooks
 1. HALAS, Z. Goniometrie v antice. Matfyzpress, Praha, 2014. 36 str. ISBN 978-80-7378-280-1 [available as pdf].
 2. HALAS, Z. Využití matematiky v praxi. Vzdělávací modul MATEMATIKA. Výukový a metodický text, Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi – projekt OPPA. Nakladatelství P3K, Praha, 2012. 48 str. + 2 programy. ISBN 978-80-87186-75-6. (matematika a hudba, GPS; text v pdf)
 3. HALAS, Z., LAITOCHOVÁ, J. Algoritmy v programovacím jazyce C pro učitele matematiky. Olomouc, 2012. 21 str. + 42 programů. ISBN 978-80-244-2900-7.

Articles in conference proceedings
 1. HALAS, Z. Historie a argumentace ve školské matematice. In: Cesty k matematice II. Sborník celostátní konference, Praha, 22. a 23. září 2016. Matfyzpress, Praha, 2016. pp. 6–25. ISBN 978-80-7378-326-6. [available as pdf].
 2. HALAS, Z. Místo důkazu ve školské matematice. In: Cesty k matematice II. Sborník celostátní konference, Praha, 22. a 23. září 2016. Matfyzpress, Praha, 2016. pp. 130–136. ISBN 978-80-7378-326-6. [available as pdf].
 3. HALAS, Z. Motivační příklady z antické matematiky. In: Cesty k matematice. Sborník celostátní konference, Praha, 25. a 26. září 2014. Matfyzpress, Praha, 2014. pp. 38–44. ISBN 978-80-7378-272-6. [available as pdf].
 4. HALAS, Z. Archimédova Metoda, překlad a reflexe nového čtení. In: Sborník 35. mezinárodní konference historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8. až 26. 8. 2014. Matfyzpress, Praha, 2014. pp. 11–20. ISBN 978-80-7378-265-8. [available as pdf].
 5. HALAS, Z. Aplikace matematiky pro učitele. In: Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, Srní, 8.–10. listopadu 2012. Vydavatelský servis, Plzeň, 2012. pp 49–53. ISBN 978-80-86843-37-7 (brož. vyd.), 978-80-86843-38-4 (CD-ROM).
 6. BEČVÁŘ, J., HALAS, Z. Základy aritmetiky a algebry. In: Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012, Srní, listopad 2012. Vydavatelský servis, Plzeň, 2012. pp 29–34. ISBN 978-80-86843-37-7 (brož. vyd.), 978-80-86843-38-4 (CD-ROM).
 7. HALAS, Z. Aplikace matematiky v běhu věků. In: Matematika a reálný svět. Sborník celostátní konference, Praha, 20. až 22. září 2012. Matfyzpress, Praha, 2012. pp. 93–98. ISBN 978-80-7378-231-3. [available as pdf].
 8. HALAS, Z., HOLOWATYJ, A. Hilbert's Third Problem. In: Sborník 32. mezinárodní konference historie matematiky, Jevíčko, 26. 8. až 30. 8. 2011. Matfyzpress, Praha, 2011. pp. 189–192. ISBN 978-80-7378-172-9. [available as http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/sborniky/sbornik-32.pdf].
 9. HALAS, Z. Matematická část učitelského studia. In: Jak připravit učitele matematiky. Sborník celostátní konference, Praha, 23. až 25. září 2010. Matfyzpress, Praha, 2010. pp. 35–38. ISBN 978-80-7378-142-2. [available as www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konf-cd2/data/zvane/halas.pdf].
 10. LAITOCHOVÁ, J., HALAS, Z. Algoritmy a jazyk C pro učitele matematiky. In: XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. XXVI mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno, 22. 5. 2008. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROM. str. 41. ISBN 978-80-7231-511-6.
 11. LAITOCHOVÁ, J., HALAS, Z. Algoritmy pro učitele matematiky. In: 7. matematický workshop s mezinárodní účastí, Brno, 16. října 2008. FAST VUT, Brno, 2008. 9 stran. ISBN 978-80-214-3727-2.
 12. HALAS, Z. Tuhé úlohy aneb o diferenciálních rovnicích, které odolávaly numerikům. In: Sborník 28. mezinárodní konference historie matematiky, Jevíčko, 24. 8. – 28. 8. 2007. Matfyzpress, Praha, 2007. pp. 26–27. ISBN 978-80-7378-016-6.

Theses
 1. HALAS, Z. Kurzweil-Stieltjes Integral and its Applications in Generalized Ordinary Differential Equations Theory. Ph.D. thesis, Department of Mathematical Analysis and Mathematical Applications, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, 2008.
 2. HALAS, Z. Continuous Dependence of Solutions of Generalized Ordinary Differential Equations on a Parameter. Master thesis, Department of Mathematical Analysis and Mathematical Applications, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc, 2003.

Projects
 1. Základy aritmetiky a algebry (uzavřeno)
  řešitel projektu FRVŠ 555/2012/F6/b, MFF UK
  spoluřešitel: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
 2. Vývoj modulu „Využití matematiky v praxi“ (uzavřeno)
  spoluřešitel projektu OPPA, MFF UK
  hlavní řešitel: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 3. Tvorba předmětu „Aplikace matematiky pro učitele“ (uzavřeno)
  řešitel projektu FRVŠ 319/2011/F6/b, MFF UK
 4. Tvorba předmětu „Algoritmizace“ (uzavřeno)
  spoluřešitel projektu FRVŠ 1045/2008/F5/b, PedF UP v Olomouci
  hlavní řešitel: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.