Matematická analýza 2 (NMUM102, ZS, 2/2, Z+Zk, 5 kred.)

výsledky z 25. 8. jsou zde

domácí úkoly a osnova cvičení

výsledky průběžných testů


stručná osnova probírané látky

pokud by někdo potřeboval splnit některou z částí MA1, je to možné, ozvěte se mi prosím mailem

termín zápočtových písemných prací: Pá 26. 5. od 12:30 (Karlín, 4. patro)
další termíny koincidují s vypsanými zkouškovými termíny (SIS) - vždy je nutno se zapsat do SISu

Platí pravidlo modularity: je možno chodit samostatně na kteroukoli část, tj. 1. Křivky, 2. Taylor, 3. Integrály, 4. Ústní část, a to zcela nezávisle.
Je nutno se vždy zapsat na příslušný termín zkoušky (abych věděl, kolik nás celkem bude).
Případný neúspěch u písemek počítám jen k příslušné písemce (na každou část nejvýše 3 pokusy),
pouze případný neúspěch u zkoušky znamená propadlý termín.

Zápočet: úspěšné absolvování všech tří písemek (1. Křivky, 2. Taylor, 3. Integrály).
Zkouška: úspěšné absolvování poslední části: 4. Ústní část.
Výsledek ústní části zkoušky mohu reálně zapsat do SISu (vzhledem k chování SISu) až po udělení zápočtu, ale to je jen formalita.


Základní literatura
- Taylor: skripta (Došlá-Kuben): kap. 7 Přibližné vyjádření funkce (str. 153 až 167)
- skvěle zpracovaná teorie k integrálům: kapitola 9 (primitivní funkce) a kapitola 11 (Riemannův integrál)
- poznámky k obecné mocnině, logaritmům a exponenciále: pdf
- k systematickému počítání: řešené příklady z Ostravy a sbírka
- orientační osnovy zápočtových písemných prací II A a II B

Další literatura
- Matematická analýza pro studenty: skriptum z MFF UK (kap. 7.3, 7.5 a 9)
- skriptum z MU Brno
- program v Pythonu 3 pro výpočet π = 4 arctg 1 pomocí součtu prvních n členů Taylorovy řady
- integrace: skriptum Tomiczek 1, pouze kapitola 8 (pro naše účely nedostačující, doporučuji spíše jen str. 99–100: pěkný přehled aplikací Riemannova integrálu)
- případně pro začátečníky: kapitoly 8.4 „Primitivní funkce, neurčitý integrál“ a 8.5 „Určitý integrál a jeho aplikace“ z Polákovy sbírky „SŠ matematika v úlohách II“