Lineární algebra I (NMUM103, ZS, 2/2, Z+Zk, 5 kred.)

Účast na cvičeních z LA1 považuji za nepovinnou, není třeba se při neúčasti omlouvat.

Domácí úkoly a osnova cvičení (doplněno upozornění na typické chyby v testu B)

Výsledky průběžných testů

Soubory příkladů k jednotlivým tématům (dr. M. Štěpánová)

Základní info:
přednášející: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Základní učebnice: Bečvář J.: Lineární algebra obsahuje veškerou teorii (je i k zakoupení a ke stažení ze stránek Matfyzpressu);
přesná specifikace toho, co z této knihy studovat
Rámcový sylabus (zimní/letní semestr – okruhy 1–5 / 6–10)

Příklady: jsou dodávány průběžně na cvičeních
Info k zápočtům

Různé doplňkové materiály
Stručný přehled k matici homomorfismu a matici přechodu od dr. Štěpánové (rozdáváno na cvičení)
Matice přechodu, matice homomorfismu