Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Mathematics Education
Contact info and schedule, kontaktní info a rozvrh, KDM

Field of Research
History of Mathematics: Ancient Greek Mathematics (Pure and Applied), The Works of Archimedes
MSC2010: 01A20
Publications

Kombinované studium a kurz CŽV – matematika
Páteční konzultace kombinovaného studia (M–F, M–DG, M–Inf) a CŽV (matematika) (termíny konání a aktuální info)
Celoživotní vzdělávání (CŽV) — Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika (obecné info)

Výuka
Zimní semestr:
Základy aritmetiky a algebry I (1. ročník)
Geometrie I (2. ročník)
Dějiny matematiky I (3. ročník)
Algebra (5. ročník)
Bakalářský seminář z matematiky I, II (ZS i LS, 3. ročník)
Řecké matematické texty I – Eukleidovy Základy (základní kurz, primárně pro 2. ročník Bc. učitelství)

Univerzita třetího věku — Zajímavá matematika
Osnova kurzu a materiály

Eukleidovy Základy — přeložil Fr. Servít, 1907
kompletní pdf ke stažení (15 MB)

Další materiály
Jak psát správně jména antických matematiků a stručný komentář

skripty pro instalaci jádra a libreoffice (i386 i amd64)