Učitelství matematiky - informatiky pro SŠ

Charakteristika oboru

Cílem tohoto studia je vychovat středoškolské učitele matematiky a informatiky. Student během svého bakalářského studia získá potřebné matematické a informatické znalosti a osvojí si potřebné matematické a informatické postupy k tomu, aby mohl s nadhledem a kompetentně vyučovat matematiku a informatiku. V magisterském navazujícím studiu získá potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti, aby mu mohla být udělena aprobace středoškolského učitele matematiky a informatiky.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru učitelství matematika-informatika pro SŠ získá kvalifikaci učitele na střední škole pro aprobační předměty matematika a informatika. Absolventi mají základní matematické vzdělání, ovládají základy programování a teoretické informatiky (algoritmy, datové struktury, složitost, automaty, gramatiky), jsou seznámeni se základními poznatky z různých oblastí využití počítačů a tvorby software (operační systémy, počítačové sítě, databázové systémy, počítačová grafika). Získají rovněž patřičné pedagogicko-psychologické vzdělání. O absolventy tohoto oboru mají zájem střední školy a mnohá odborná pracoviště vyžadující solidní základy informatiky.

Last modified: 27 Jun 2014, 13:43:52