Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro SŠ

Charakteristika oboru

Cílem tohoto studia je vychovat středoškolské učitele matematiky a deskriptivní geometrie. Student během svého bakalářského studia získá potřebné znalosti z matematiky a znalosti z deskriptivní geometrie a osvojí si potřebné postupy k tomu, aby mohl s nadhledem a kompetentně vyučovat matematiku a dekriptivní geometrii. V magisterském navazujícím studiu získá potřebné metodické, didaktické a další všeobecné znalosti a schopnosti, aby mu mohla být udělena aprobace středoškolského učitele matematiky a deskriptivní geometrie.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru učitelství matematika-deskriptivní geometrie pro SŠ získá kvalifikaci učitele na střední škole pro aprobační předměty matematika a deskriptivní geometrie. Absolventi oboru matematika-deskriptivní geometrie mají nejen dostatečné vědomosti v matematice, geometrii a klasické deskriptivní geometrii, ale i odborné znalosti a dovednosti v počítačové geometrii, grafice, geometrickém modelování, znají základy fotogrammetrie, kartografie a matematické základy architektury. Rovněž mají patřičné pedagogicko-psychologické vzdělání. O absolventy tohoto oboru mají velký zájem technické vysoké školy, lycea, gymnázia a odborné školy technického zaměření.

Last modified: 27 Jun 2014, 13:44:27