Kombinované studium

Informace pro kombinované studium učitelských oborů naleznete na stránkách KDM.

Informace pro studenty kombinovaného studia odborných matematických oborů

Studium odborných matematických oborů se už v kombinované formě neotevírá. Kombinovaná forma studia je akreditována pouze pro dostudování stávajících studentů.

Všeobecné informace

Studenti kombinovaného studia studují podle studijních plánů S, nemají však povinnou tělesnou výchovu. Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit všech přednášek a cvičení, účast na výuce však u některých předmětů (vybraná cvičení a semináře) může být vyžadována. Rozložení forem výuky mezi prezenční a distanční se na matematice řeší po jednotlivých předmětech. Studentům kombinovaného studia doporučujeme, aby si před začátkem semestru dohodli s vyučujícími všech zapsaných předmětů rozložení výuky mezi prezenční a distanční formu a způsob plnění studijních povinností.

Last modified: 07 Aug 2013, 09:06:11