Finanční matematika

Změny ve studijních plánech

  1. Předmět NMFM202 má novou prerekvizitu NMMA211.

Důležité prerekvizity

Berte prerekvizity vážně. Povinný předmět nelze v žádném případě zapsat bez splnění prerekvizity. Žádosti o odpuštění prerekvizit jsou bezpředmětné. Odpouštění prerekvizit není v kompetenci vyučujícího ani garanta ani proděkana. Buďte si vědomi toho, že nesplnění předmětu, který je prerekvizitou jiného povinného předmětu, má vždy závažné negativní důsledky pro vaše studium.

Nejdůležitější je hned v prvním ročníku zvládnout aspoň jednu algebru (NMAG101 nebo 102) a aspoň jeden Kalkulus (NMMA111 nebo 112) a ve druhém ročníku splnit Pravděpodobnost NMFM202.

Nemáte-li NMAG101 ani NMAG102, nemůžete si zapsat NMFM202 a NMSA336. Nemáte-li NMMA111 ani NMMA112, nemůžete si zapsat kalkulus pro 2. ročník, NMFM202, NMFM205 ani NMFM211.

Nemáte-li ve druhém ročníku NMFM202, nemůžete si ve třetím ročníku zapsat NMFM301, NMFM303 ani NMFM310 a potažmo ani NMFM302 a NMFM304.

Důležité je také brzy splnit NMFM104 Úvod do financí, bez něhož si nesmíte zapsat NMFM201, NMFM307 ani NMFM308.

Studijní plány N a P

Nezapisujte předměty určené pro Obecnou matematiku místo vašich povinných předmětů. Nemůžete je takto nahradit, není mezi nimi záměnnost. Předměty z Obecné matematiky si můžete zapsat jako volitelné. Jejich prerekvizity se v takovém případě automaticky odpouštějí.

K navazujícímu magisterskému studiu

Obor „Finanční matematika” je pojímán jako praktický, ale jeho absolventi samozřejmě mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Pokud budou studovat na MFF, budou se na začátku magisterského studia věnovat zejména předmětům 3. ročníku oboru OM, které jim budou chybět, a studium budou mít zhruba o rok delší.

Matematické magisterské obory na MFF přijímají bez zkoušek všechny absolventy bakalářského oboru „Obecná matematika” 1101R023. Magisterský obor „Matematické metody informační bezpečnosti” přijímá bez přijímacích zkoušek také absolventy bakalářského oboru „Matematické metody informační bezpečnosti” 1801R013. Absolventi oboru „Finanční matematika” musejí pro přijetí na navazující magisterské studium na MFF složit přijímací zkoušku.

Last modified: Fri Sep 11 21:38:33 CEST 2015

Kontakt na garanta programu Matematika

Karolinka 2017/18

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Informace po oborech

Obory a jejich garanti