Tabulky překódovaných předmětů

Níže uvádíme odkazy na tabulky porovnávající staré a nové předměty. Vzhledem k ohromnému počtu matematických předmětů jsou tabulky rozděleny podle stupně studia, případně oboru.

  • V levé a pravé polovině každé tabulky jsou vedle sebe uvedeny obě varianty předmětu (stará vlevo a nová vpravo nebo naopak).
  • V tabulkách nejsou uvedeny nově vzniklé předměty, které nemají žádný ekvivalent se starým kódem, ani zanikající staré předměty.
  • Předměty, které se v roce 2014/15 nevyučují, jsou označeny kurzívou.
  • Rozdíly v semestru, rozsahu nebo okreditování mezi starým a novým předmětem jsou zvýrazněny červenou barvou.
Všechny bakalářské předměty Podle starých kódů Podle nových kódů
 
Matematické struktury (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
Matematické metody informační bezpečnosti (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
Matematická analýza (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
Numerická a výpočtová matematika (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
Matematické modelování (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
Pravděpodobnost, mat. statistika a ekonometrie (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
Finanční a pojistná matematika (Mgr.) Podle starých kódů Podle nových kódů
 
Všechny doktorské předměty Podle starých kódů Podle nových kódů

Last modified: 30 Jun 2014, 08:05:09