Tabulky překódovaných předmětů: PhD. studium

Ekvivalenty starých předmětů

Níže uvádíme tabulku starých doktorských předmětů spolu s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových doktorských předmětů najdete zde.

NALG080 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 3 NMMB551 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 3
NDIR037 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu oba 0/3 Z 5 NMMA579 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu oba 0/2 Z 3
NDIR142 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy I ZS 2/0 Zk 3 NMMO621 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy I ZS 2/0 Zk 3
NDIR143 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy II LS 2/0 Zk 3 NMMO622 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy II LS 2/0 Zk 3
NDIR240 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině I ZS 2/0 Z 3 NMMA621 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině I ZS 2/0 Zk 3
NDIR241 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině II LS 2/0 Zk 3 NMMA622 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině II LS 2/0 Zk 3
NDIR243 Kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic LS 2/0 Zk 3 NMMA580 Kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic LS 2/0 Zk 3
NDIR248 Nové výsledky v teorii Eulerových rovnic LS 2/0 Zk 3 NMMA623 Nové výsledky v teorii Eulerových rovnic LS 2/0 Zk 3
NEKN027 Pokročilé partie optimalizace a konvexní analýzy 1 ZS 3/0 Zk 5 NMEK603 Pokročilé partie optimalizace a konvexní analýzy 1 ZS 3/0 Zk 5
NEKN028 Pokročilé partie optimalizace a konvexní analýzy 2 LS 3/0 Zk 5 NMEK603 Pokročilé partie optimalizace a konvexní analýzy 2 LS 3/0 Zk 5
NEKN029 Teorie her a vícekriteriální optimalizace ZS 4/0 Zk 6 NMEK611 Teorie her a vícekriteriální optimalizace ZS 4/0 Zk 6
NEKN031 Stochastické modelování v ekonomii a financích 1 ZS 0/2 Z 3 NMEK613 Stochastické modelování v ekonomii a financích 1 ZS 0/2 Z 2
NEKN032 Stochastické modelování v ekonomii a financích 2 LS 0/2 Z 3 NMEK613 Stochastické modelování v ekonomii a financích 2 LS 0/2 Z 2
NEKN037 Dynamická ekonomie a ekonometrie LS 0/2 Z 3 NMEK612 Dynamická ekonomie a ekonometrie LS 0/2 Z 2
NEKN038 Robustní ekonometrie LS 0/2 Z 3 NMST604 Robustní ekonometrie LS 0/2 Z 3
NFAP036 Vybrané partie z finanční matematiky 1 ZS 0/2 Z 3 NMFM615 Vybrané partie z finanční matematiky 1 ZS 0/2 Z 2
NFAP037 Vybrané partie z finanční matematiky 2 LS 0/2 Z 3 NMFM616 Vybrané partie z finanční matematiky 2 LS 0/2 Z 2
NFAP040 Pojišťovnictví a finanční matematika 1 ZS 4/0 Zk 6 NMFM601 Pojišťovnictví a finanční matematika 1 ZS 4/0 Zk 6
NFAP041 Pojišťovnictví a finanční matematika 2 LS 2/0 Zk 3 NMFM601 Pojišťovnictví a finanční matematika 2 LS 2/0 Zk 3
NFAP049 Pokročilé partie matematiky neživotního pojištění ZS 2/0 Zk 3 NMFM611 Pokročilé partie matematiky neživotního pojištění ZS 2/0 Zk 3
NFAP050 Pokročilé partie teorie rizika LS 2/0 Zk 3 NMFM612 Pokročilé partie teorie rizika LS 2/0 Zk 3
NFAP051 Finanční modelování v životním pojištění ZS 2/0 Zk 3 NMFM613 Finanční modelování v životním pojištění ZS 2/0 Zk 3
NFAP052 Mezinárodní účetní standardy pro pojistné smlouvy LS 2/0 Zk 3 NMFM602 Mezinárodní účetní standardy pro pojistné smlouvy LS 2/0 Zk 3
NMAT055 Moderní variační analýza ZS 2/0 + 2/0 Zk 6 Kter~koli z p~edm~t~ NMEK605 nebo NMEK606
NMAT094 Nekonečná kombinatorika s aplikacemi v matematické analýze LS 2/0 Zk 3 NMMA625 Nekonečná kombinatorika s aplikacemi v matematické analýze ZS 2/0 Zk 3
NMIB027 Doktorandský seminář z kryptologie oba 0/2 Z 3 NMMB621 Doktorandský seminář z kryptologie oba 0/2 Z 3
NMOD038 Moderní algoritmy numerické optimalizace ZS 2/0 Zk 3 NMNV627 Moderní algoritmy numerické optimalizace ZS 2/0 Zk 3
NMOD140 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 1 ZS 2/0 Zk 3 NMMO623 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 1 ZS 2/0 Zk 3
NMOD144 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 2 LS 2/0 Zk 3 NMMO624 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 2 LS 2/0 Zk 3
NNUM064 Aktuální problémy numerické matematiky ZS 0/3 Z + 0/3 Z 10 NMNV623 Aktuální problémy numerické matematiky oba 0/3 Z 3
NNUM070 Metoda konečných objemů pro stlačitelné proudění ZS 2/0 Zk 3 NMNV621 Metoda konečných objemů pro stlačitelné proudění ZS 2/0 Zk 3
NNUM083 Doktorandský seminář výpočtové matematiky ZS 0/2 Z + 0/2 Z 6 NMNV622 Doktorandský seminář výpočtové matematiky oba 0/2 Z 3
NSTP029 Pokročilé partie pravděpodobnosti, statistiky a náhod. procesů I ZS 2/0 Zk 5 NMSA602 Pokročilé partie oboru ZS 2/0 Zk 3
NSTP030 Pokročilé partie pravděpodobnosti, statistiky a náhod. procesů II LS 2/0 Zk 5 NMSA603 Pokročilé partie pravděpodobnosti, statistiky a náhod. procesů II LS 2/0 Zk 5
NSTP134 Stochastické programování a aproximace oba 0/2 Z 3 NMEK615 Stochastické programování a aproximace oba 0/2 Z 2
NSTP135 Asymptotické metody matematické statistiky oba 0/2 Z 3 NMSA601 Oborový seminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky oba 0/2 Z 2
NSTP148 Seminář o stochastických evolučních rovnicích oba 0/2 Z 3 NMTP611 Seminář o stochastických evolučních rovnicích oba 0/2 Z 2
NSTP151 Časové řady 1 ZS 2/0 Zk 3 NMST605 Časové řady pro pokročilé ZS 2/0 Zk 3
NSTP152 Časové řady 2 LS 2/0 Zk 3 NMST605 Časové řady pro pokročilé ZS 2/0 Zk 3
NSTP153 Pravděpodobnost a stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6 NMTP432 Pravděpodobnost a stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6
NSTP155 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I ZS 0/2 Z 3 NMTP613 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I ZS 0/2 Z 2
NSTP156 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy II LS 0/2 Z 3 NMTP614 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy II LS 0/2 Z 2
NSTP172 Simulační metody a statistika ZS 2/2 Z+Zk 6 NMST535 Simulační metody ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP178 Problémy aplikované statistiky oba 0/2 Z 3 NMST611 Problémy aplikované statistiky oba 0/1 Z 1
NSTP185 Pokročilé partie finanční matematiky LS 2/0 Zk 3 NMFM614 Pokročilé partie finanční matematiky LS 2/0 Zk 3
NSTP189 Beseda KPMS oba 0/2 Z 3 NMSA600 Beseda KPMS oba 0/1 Z 1
NSTP190 Systémy částic LS 2/0 Zk 3 NMTP612 Systémy částic LS 2/0 Zk 3
NUMV083 Didaktika matematiky pro doktorandy LS 2/2 Z+Zk 6 NMUM602 Didaktika matematiky pro doktorandy LS 2/2 Z+Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 09:15:20