Tabulky překódovaných předmětů: PhD. studium

Ekvivalenty nových předmětů

Níže uvádíme tabulku nově zavedených doktorských předmětů s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých doktorských předmětů najdete zde.

NMEK603 Optimalizace a variační analýza oba 2/0 Zk 3 Kterýkoli z předmětů NEKN027 nebo NEKN028
NMEK611 Teorie her a vícekriteriální optimalizace ZS 4/0 Zk 6 NEKN029 Teorie her a vícekriteriální optimalizace ZS 4/0 Zk 6
NMEK612 Dynamická ekonomie a ekonometrie LS 0/2 Z 2 NEKN037 Dynamická ekonomie a ekonometrie LS 0/2 Z 3
NMEK613 Stochastické modelování v ekonomii a financích 1 ZS 0/2 Z 2 NEKN031 Stochastické modelování v ekonomii a financích 1 ZS 0/2 Z 3
NMEK615 Stochastické programování a aproximace oba 0/2 Z 2 NSTP134 Stochastické programování a aproximace oba 0/2 Z 3
NMFM601 Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematiky ZS 2/0 Zk 3 Kterýkoli z předmětů NFAP040 nebo NFAP041
NMFM602 Matematické metody v řízení solventnosti a účetním výkaznictví pojišťoven LS 2/0 Zk 3 NFAP052 Mezinárodní účetní standardy pro pojistné smlouvy LS 2/0 Zk 3
NMFM611 Pokročilé partie matematiky neživotního pojištění ZS 2/0 Zk 3 NFAP049 Pokročilé partie matematiky neživotního pojištění ZS 2/0 Zk 3
NMFM612 Pokročilé partie teorie rizika LS 2/0 Zk 3 NFAP050 Pokročilé partie teorie rizika LS 2/0 Zk 3
NMFM613 Finanční modelování v životním pojištění ZS 2/0 Zk 3 NFAP051 Finanční modelování v životním pojištění ZS 2/0 Zk 3
NMFM614 Pokročilé partie finanční matematiky LS 2/0 Zk 3 NSTP185 Pokročilé partie finanční matematiky LS 2/0 Zk 3
NMFM615 Vybrané partie z finanční matematiky 1 ZS 0/2 Z 2 NFAP036 Vybrané partie z finanční matematiky 1 ZS 0/2 Z 3
NMFM616 Vybrané partie z finanční matematiky 2 LS 0/2 Z 2 NFAP037 Vybrané partie z finanční matematiky 2 LS 0/2 Z 3
NMMA579 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu oba 0/2 Z 3 NDIR037 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu oba 0/3 Z 5
NMMA580 Kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic LS 2/0 Zk 3 NDIR243 Kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic LS 2/0 Zk 3
NMMA621 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině I ZS 2/0 Zk 3 NDIR240 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině I ZS 2/0 Z 3
NMMA622 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině II LS 2/0 Zk 3 NDIR241 Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině II LS 2/0 Zk 3
NMMA623 Nové výsledky v teorii Eulerových rovnic LS 2/0 Zk 3 NDIR248 Nové výsledky v teorii Eulerových rovnic LS 2/0 Zk 3
NMMA625 Nekonečná kombinatorika s aplikacemi v matematické analýze ZS 2/0 Zk 3 NMAT094 Nekonečná kombinatorika s aplikacemi v matematické analýze LS 2/0 Zk 3
NMMB551 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 3 NALG080 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 3
NMMB621 Doktorandský seminář z kryptologie oba 0/2 Z 3 NMIB027 Doktorandský seminář z kryptologie oba 0/2 Z 3
NMMO621 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy I ZS 2/0 Zk 3 NDIR142 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy I ZS 2/0 Zk 3
NMMO622 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy II LS 2/0 Zk 3 NDIR143 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice pro doktorandy II LS 2/0 Zk 3
NMMO623 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 1 ZS 2/0 Zk 3 NMOD140 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 1 ZS 2/0 Zk 3
NMMO624 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 2 LS 2/0 Zk 3 NMOD144 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek pro doktorandy 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV621 Metoda konečných objemů pro stlačitelné proudění ZS 2/0 Zk 3 NNUM070 Metoda konečných objemů pro stlačitelné proudění ZS 2/0 Zk 3
NMNV622 Doktorandský seminář výpočtové matematiky oba 0/2 Z 3 NNUM083 Doktorandský seminář výpočtové matematiky ZS 0/2 Z + 0/2 Z 6
NMNV623 Aktuální problémy numerické matematiky oba 0/3 Z 3 NNUM064 Aktuální problémy numerické matematiky ZS 0/3 Z + 0/3 Z 10
NMNV627 Moderní algoritmy numerické optimalizace ZS 2/0 Zk 3 NMOD038 Moderní algoritmy numerické optimalizace ZS 2/0 Zk 3
NMSA600 Beseda KPMS oba 0/1 Z 1 NSTP189 Beseda KPMS oba 0/2 Z 3
NMSA601 Oborový seminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky oba 0/2 Z 2 NSTP135 Asymptotické metody matematické statistiky oba 0/2 Z 3
NMSA602 Pokročilé partie oboru ZS 2/0 Zk 3 NSTP029 Pokročilé partie pravděpodobnosti, statistiky a náhod. procesů I ZS 2/0 Zk 5
NMSA603 Pokročilé partie pravděpodobnosti, statistiky a náhod. procesů II LS 2/0 Zk 5 NSTP030 Pokročilé partie pravděpodobnosti, statistiky a náhod. procesů II LS 2/0 Zk 5
NMST535 Simulační metody ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP172 Simulační metody a statistika ZS 2/2 Z+Zk 6
NMST604 Robustní ekonometrie LS 0/2 Z 3 NEKN038 Robustní ekonometrie LS 0/2 Z 3
NMST605 Časové řady pro pokročilé ZS 2/0 Zk 3 Kterýkoli z předmětů NSTP151 nebo NSTP152
NMST611 Problémy aplikované statistiky oba 0/1 Z 1 NSTP178 Problémy aplikované statistiky oba 0/2 Z 3
NMTP432 Pravděpodobnost a stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6 NSTP153 Pravděpodobnost a stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6
NMTP611 Seminář o stochastických evolučních rovnicích oba 0/2 Z 2 NSTP148 Seminář o stochastických evolučních rovnicích oba 0/2 Z 3
NMTP612 Systémy částic LS 2/0 Zk 3 NSTP190 Systémy částic LS 2/0 Zk 3
NMTP613 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I ZS 0/2 Z 2 NSTP155 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I ZS 0/2 Z 3
NMTP614 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy II LS 0/2 Z 2 NSTP156 Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy II LS 0/2 Z 3
NMUM602 Didaktika matematiky pro doktorandy LS 2/2 Z+Zk 6 NUMV083 Didaktika matematiky pro doktorandy LS 2/2 Z+Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 09:16:43