Pedagogická rada MS

Příští schůze:

se koná 1.10.2018 ve 14:00 v seminární místnosti KMA a dále v dvoutýdenním taktu.

Plánovaná agenda:

  1. Akreditace navazujících magisterkých oborů
  2. Podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce
  3. Začátek semestru

Zápisky z předchozích schůzek

Last modified: Sun Jan 8 21:33:54 CET 2017

Status pedagogické rady

Pedagogická rada Matematické sekce je poradní skupina garanta studijního programu. Rada se věnuje koncepčním a organizačním otázkám bakalářského a magisterského studa v programu Matematika. Schůzky Pedagogické rady jsou otevřené fakultní veřejnosti (až do naplnění kapacity zasedací místnosti). Na schůzky Rady jsou zváni zástupci studentů nominovaní SKAS.

Složení pedagogické rady

Jindřich Bečvář (KDM), Vít Dolejší (KNM), Aleš Drápal (KA), Zdeněk Halas (KDM), Daniel Hlubinka (KPMS), Jan Hurt (KPMS), Oldřich John (KMA), Ondřej Kalenda (KMA), Petr Kaplický (KMA), Petr Knobloch (KNM), Jan Krajíček (KA), Michal Kulich (KPMS), Josef Málek (MÚ), Marek Omelka (KPMS), Vít Průša (MÚ), Jarmila Robová (KDM), Mirko Rokyta (KMA), David Stanovský (KA), Petra Surynková (KDM), Zbyněk Šír (MÚ), Jiří Tůma (KA), Miloslav Vlasák (KNM), Jan Žemlička (KA).