Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Matematické struktury

Níže uvádíme tabulku starých předmětů pro obor Matematické struktury s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NALG015 Komutativní algebra 1 LS 3/1 Z+Zk 6 NMAG460 Komutativní algebra 1 LS 3/1 Z+Zk 6
NALG016 Komutativní algebra 2 ZS 2/0 Zk 3 NMAG561 Komutativní algebra 2 ZS 2/0 Zk 3
NALG021 Reprezentace grup ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG438 Reprezentace grup 1 LS 2/2 Z+Zk 5
NALG029 Kategorie modulů a homologická algebra LS 3/1 Z+Zk 6 NMAG434 Kategorie modulů a homologická algebra LS 3/1 Z+Zk 6
NALG033 Kombinatorická teorie grup ZS 2/2 Z + 2/0 Zk 9 Dva předměty: NMAG431 a NMAG432
NALG103 Univerzální algebra I LS 2/2 Z+Zk 6 NMAG405 Universální algebra 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NALG104 Univerzální algebra II ZS 2/0 Zk 3 NMAG450 Universální algebra 2 LS 2/1 Z+Zk 4
NDMA001 Teorie grafů a algoritmy pro matematiky 1 LS 2/2 Z+Zk 5 NMIN331 Základy kombinatoriky a teorie grafů LS 2/2 Z+Zk 5
NGEM013 Seminář z harmonické analýzy a teorie reprezentací I ZS 0/2 Z 3 NMAG569 Seminář z harmonické analýzy a teorie reprezentací oba 0/2 Z 3
NLTM006 Základy matematické logiky LS 2/0 Zk 3 NMAG331 Matematická logika ZS 2/0 Zk 3
NLTM011 Teorie modelů LS 2/2 Z+Zk 6 NMAG407 Teorie modelů ZS 2/0 Zk 3
NMAA039 Hyperkomplexní analýza LS 2/0 Zk 3 NMAG461 Hyperkomplexní analýza ZS 2/0 Zk 3
NMAT001 Základy teorie kategorií ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG471 Základy teorie kategorií ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAT007 Algebraická topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG409 Algebraická topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NMAT008 Algebraická topologie 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMAG532 Algebraická topologie 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NMAT009 Úvod do diferenciální topologie ZS 2/0 Zk 3 NMAG452 Úvod do diferenciální topologie LS 2/0 Zk 3
NMAT042 Obecná topologie II LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA462 Obecná topologie 2 LS 2/2 Z+Zk 6
NMIB004 Samoopravné kódy ZS 4/0 Zk 6 NMMB304 Samoopravné kódy LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB103 Počítačová algebra II ZS 2/0 Zk 3 NMMB403 Počítačová algebra 2 ZS 3/1 Z+Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 08:08:55