Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Pravděpodobnost, mat. statistika a ekonometrie

Níže uvádíme tabulku starých předmětů pro obor PMSE s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NDIR041 Stochastické diferenciální rovnice LS 4/0 Zk 6 NMTP543 Stochastické diferenciální rovnice ZS 4/0 Zk 6
NEKN003 Základní seminář ZS 0/2 Z 3 NMSA401 Oborový seminář ZS 0/2 Z 2
NEKN005 Seminář - modelování v ekonomii ZS 0/2 Z 3 NMEK551 Ekonometrický projektový seminář ZS 0/2 Z 5
NEKN007 Pokročilé partie ekonometrie LS 2/0 Zk 3 NMEK563 Pokročilé partie ekonometrie ZS 2/0 Zk 3
NEKN008 Variační problémy matematické ekonomie ZS 2/0 Zk 3 NMEK561 Variační problémy matematické ekonomie ZS 2/0 Zk 3
NEKN009 Matematická ekonomie LS 4/0 Zk 6 NMEK531 Matematická ekonomie ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN012 Optimalizace I ZS 4/0 Zk 6 NMSA403 Teorie optimalizace ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN024 Seminář pro ekonometry LS 0/2 Z 3 NMEK450 Ekonometrický seminář 1 LS 0/2 Z 2
NEKN026 Optimalizace II s aplikací ve financích LS 4/0 Zk 6 NMEK532 Optimalizace s aplikací ve financích LS 4/2 Z+Zk 8
NEKN035 Optimalizace I - cvičení ZS 0/2 Z 3 NMSA403 Teorie optimalizace ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN041 Ekonometrie ZS 4/0 Zk 6 NMEK432 Ekonometrie LS 4/2 Z+Zk 8
NEKN042 Cvičení z ekonometrie ZS 0/2 Z 3 NMEK432 Ekonometrie LS 4/2 Z+Zk 8
NFAP004 Matematika ve financích a pojišťovnictví oba 4/0 Zk 6 Kterýkoli z předmětů NMFM437 nebo NMFM438
NFAP035 Analýza investic LS 2/0 Zk 3 NMFM431 Analýza investic ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP042 Kreditní riziko v bankovnictví LS 2/0 Zk 3 NMFM537 Kreditní riziko v bankovnictví ZS 2/0 Zk 3
NFAP044 Analýza investic - cvičení LS 0/2 Z 3 NMFM431 Analýza investic ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP053 Finanční deriváty I ZS 2/0 Zk 3 NMFM531 Finanční deriváty 1 ZS 2/0 Zk 3
NFAP054 Finanční deriváty II LS 2/0 Zk 3 NMFM532 Finanční deriváty 2 LS 2/0 Zk 3
NMAN004 Řízení jakosti a spolehlivosti ZS 2/2 Z+Zk 6 NMFM464 Řízení jakosti a spolehlivosti ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAT010 Geometrická teorie míry ZS 2/0 Zk 3 NMTP535 Geometrická teorie míry ZS 2/0 Zk 3
NMAT011 Bodové procesy LS 2/0 Zk 3 NMTP564 Bodové procesy LS 2/0 Zk 3
NSTP004 Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat ZS 2/2 Z+Zk 6 NMST440 Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP005 Prostorové modelování, prostorová statistika 1 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMTP438 Prostorové modelování LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP007 Časové řady LS 4/0 Zk 6 NMST537 Časové řady ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP008 Statistický seminář I ZS 0/2 Z 3 NMSA401 Oborový seminář ZS 0/2 Z 2
NSTP009 Statistický seminář II LS 0/2 Z 3 NMST450 Statistický seminář 1 LS 0/2 Z 2
NSTP013 Statistická kontrola jakosti LS 2/0 Zk 3 NMST541 Statistická kontrola jakosti LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP018 Mnohorozměrná statistická analýza ZS 2/2 Z+Zk 6 NMST539 Mnohorozměrná analýza LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP021 Bayesovské metody ZS 2/0 Zk 3 NMST431 Bayesovské metody ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP027 Výběry z konečných populací LS 2/0 Zk 3 NMST438 Výběrová šetření ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP044 Stochastická geometrie LS 2/0 Zk 3 NMTP541 Stochastická geometrie LS 2/0 Zk 3
NSTP050 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/0 Zk 6 NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP051 Teorie pravděpodobnosti 2 LS 2/0 Zk 3 NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP069 Stochastické modelování v biologii LS 2/0 Zk 3 NMST562 Stochastické modelování v biologii LS 2/0 Zk 3
NSTP106 Statistické praktikum LS 0/2 Z 3 NMST551 Statistický projektový seminář ZS 0/2 Z 5
NSTP118 Teorie pravděpodobnostních rozdělení ZS 2/0 Zk 3 NMTP545 Teorie pravděpodobnostních rozdělení ZS 2/0 Zk 3
NSTP121 Seminář z pravděpodobnosti I ZS 0/2 Z 3 NMSA401 Oborový seminář ZS 0/2 Z 2
NSTP122 Seminář z pravděpodobnosti II LS 0/2 Z 3 NMTP450 Pravděpodobnostní seminář 1 LS 0/2 Z 5
NSTP123 Seminář z pravděpodobnosti III ZS 0/2 Z 3 NMTP551 Pravděpodobnostní seminář 2 ZS 0/2 Z 2
NSTP125 Principy invariance ZS 4/0 Zk 6 NMTP434 Principy invariance LS 4/0 Zk 6
NSTP133 Teorie skladu a obsluhy LS 2/0 Zk 3 NMTP565 Nemarkovská teorie hromadné obsluhy ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP139 Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo) ZS 2/2 Z+Zk 6 NMTP539 Metody Markov Chain Monte Carlo ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP144 Cvičení z teorie pravděpodobnosti 1 ZS 0/2 Z 3 NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP145 Cvičení z teorie pravděpodobnosti 2 LS 0/2 Z 3 NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP149 Stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6 NMTP432 Stochastická analýza LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP154 Prostorové modelování, prostorová statistika 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMST543 Prostorová statistika ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP157 Limitní věty pro součty náhodných veličin LS 2/0 Zk 3 NMTP537 Limitní věty pro součty náhodných veličin ZS 2/0 Zk 3
NSTP163 Ergodická teorie LS 3/0 Zk 5 NMTP532 Ergodická teorie LS 3/0 Zk 4
NSTP166 Výběry z konečných populací - cvičení LS 0/2 Z 3 NMST438 Výběrová šetření ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP168 Stochastická analýza - cvičení ZS 0/2 Z 3 NMTP432 Stochastická analýza LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP169 Teorie skladu a obsluhy - cvičení LS 0/2 Z 3 NMTP565 Nemarkovská teorie hromadné obsluhy ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP172 Simulační metody a statistika ZS 2/2 Z+Zk 6 NMST535 Simulační metody ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP175 Stochastická analýza ve finanční matematice ZS 2/0 Zk 3 NMFM535 Stochastická analýza ve finanční matematice ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP176 Markovské procesy LS 4/0 Zk 6 NMTP562 Markovské procesy LS 4/0 Zk 6
NSTP179 Navrhování experimentů a sekvenční analýza LS 2/2 Z+Zk 6 NMST436 Návrhy experimentů ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP186 Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost ZS 2/0 Zk 3 NMTP462 Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost LS 2/0 Zk 3
NSTP187 Teorie kvantové pravděpodobnosti LS 2/0 Zk 3 NMTP578 Teorie kvantové pravděpodobnosti LS 2/0 Zk 3
NSTP191 Cvičení z matematické statistiky 1 ZS 0/2 Z 3 NMSA331 Matematická statistika 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP192 Cvičení z matematické statistiky 2 LS 0/2 Z 3 NMSA332 Matematická statistika 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP194 Regrese ZS 4/0 Zk 6 NMSA407 Lineární regrese ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP195 Cvičení z regrese ZS 0/2 Z 3 NMSA407 Lineární regrese ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP198 Cvičení z náhodných procesů I ZS 0/2 Z 3 NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP199 Cvičení z náhodných procesů II LS 0/2 Z 3 NMSA409 Náhodné procesy 2 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP201 Matematická statistika 1 ZS 4/0 Zk 6 NMSA331 Matematická statistika 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP202 Matematická statistika 2 LS 4/0 Zk 6 NMSA332 Matematická statistika 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP238 Náhodné procesy I ZS 4/0 Zk 6 NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP239 Náhodné procesy II LS 4/0 Zk 6 NMSA409 Náhodné procesy 2 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP240 Aplikovaná stochastická analýza ZS 2/0 Zk 3 NMTP533 Aplikovaná stochastická analýza ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP241 Vybrané partie ze stochastické analýzy ZS 2/0 Zk 3 NMTP567 Vybrané partie ze stochastické analýzy ZS 2/0 Zk 3

Last modified: 30 Jun 2014, 08:11:23