Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Numerická a výpočtová matematika

Níže uvádíme tabulku starých předmětů pro obor Numerická a výpočtová matematika s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NDIR050 Nelineární diferenciální rovnice LS 2/0 Zk 3 NMNV535 Nelineární diferenciální rovnice ZS 2/0 Zk 3
NLTM006 Základy matematické logiky LS 2/0 Zk 3 NMAG331 Matematická logika ZS 2/0 Zk 3
NMOD023 Numerické modelování problémů elektrotechniky 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV461 Numerické modelování problémů elektrotechniky 1 ZS 2/0 Zk 3
NMOD024 Numerické modelování problémů elektrotechniky 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV462 Numerické modelování problémů elektrotechniky 2 LS 2/0 Zk 3
NMOD041 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 6 NMMO403 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 5
NMOD101 Matematické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV537 Numerické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3
NMOD104 Matematické modelování ve fyzice 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNM334 Úvod do matematického modelování LS 3/0 Zk 5
NMOD105 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV541 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3
NMOD201 Matematické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV538 Numerické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3
NMOD204 Matematické modelování ve fyzice 2 LS 2/0 Zk 3 NMNM334 Úvod do matematického modelování LS 3/0 Zk 5
NMOD205 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV542 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3
NNUM002 Přibližné a numerické metody 2 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV405 Metoda konečných prvků 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM010 Numerické řešení diferenciálních rovnic ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV539 Numerické řešení ODR ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM011 Numerické metody matematické analýzy LS 2/0 Zk 3 NMNV543 Teorie aproximace ZS 2/0 Zk 3
NNUM014 Seminář numerické matematiky oba 0/2 Z 3 NMNV451 Seminář numerické matematiky oba 0/2 Z 2
NNUM016 Teorie spline funkcí a waveletů 1 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV563 Teorie spline funkcí ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM017 Teorie spline funkcí a waveletů 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV564 Teorie waveletů LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM018 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV403 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM019 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV404 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM021 Nelineární numerická algebra I ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV501 Řešení nelineárních algebraických rovnic ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM067 Vybrané kapitoly z metody konečných prvků ZS 2/0 Zk 3 NMNV436 Metoda konečných prvků 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM069 Základy nespojité Galerkinovy metody LS 2/0 Zk 3 NMNV540 Základy nespojité Galerkinovy metody LS 2/0 Zk 3
NNUM112 Numerické řešení evolučních rovnic ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV536 Numerické řešení evolučních rovnic LS 2/0 Zk 3
NNUM113 Víceúrovňové metody ZS 2/0 Zk 3 NMNV571 Víceúrovňové metody ZS 2/0 Zk 3
NNUM121 Nelineární numerická algebra II LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV534 Numerické metody optimalizace LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM130 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV407 Maticové iterační metody 1 ZS 3/1 Z+Zk 6
NNUM139 Numerická kvadratura a kubatura 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV566 Numerická kvadratura a kubatura LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM200 Bifurkační analýza dynamických systémů 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV561 Bifurkační analýza dynamických systémů 1 ZS 2/0 Zk 3
NNUM213 Metody domain decomposition LS 2/0 Zk 3 NMNV466 Metody rozkladu oblasti LS 2/0 Zk 3
NNUM230 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV438 Maticové iterační metody 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM300 Bifurkační analýza dynamických systémů 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV562 Bifurkační analýza dynamických systémů 2 LS 2/0 Zk 3
NRFA017 Funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV401 Funkcionální analýza ZS 2/2 Z+Zk 5
NRFA018 Nelineární funkcionální analýza ZS 2/0 Zk 3 NMNV402 Nelineární funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 5

Last modified: 30 Jun 2014, 08:10:26