Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Matematické modelování ve fyzice a technice

Níže uvádíme tabulku starých předmětů pro obor Matematické modelování ve fyzice a technice s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NDIR010 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic LS 2/0 Zk 3 NMMO532 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic LS 2/0 Zk 3
NDIR020 Obyčejné diferenciální rovnice I LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice ZS 2/2 Z+Zk 5
NDIR021 Obyčejné diferenciální rovnice II ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA407 Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NDIR042 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice I ZS 2/1 Z+Zk 5 NMMO533 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 1 ZS 3/1 Z+Zk 6
NDIR043 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice II LS 2/1 Z+Zk 5 NMMO534 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 2 LS 3/1 Z+Zk 6
NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA531 Parciální diferenciální rovnice 3 ZS 2/0 Zk 4
NDIR057 Mechanika nenewtonovských tekutin ZS 2/0 Zk 3 NMMO402 Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin LS 2/1 Z+Zk 5
NDIR058 Hyperbolické systémy a zákony zachování LS 2/0 Zk 3 NMMA570 Hyperbolické systémy a zákony zachování LS 2/0 Zk 3
NMOD012 Mechanika kontinua ZS 3/2 Z+Zk 7 NMMO401 Mechanika kontinua ZS 2/2 Z+Zk 6
NMOD015 Vybrané problémy matematického modelování LS 0/2 Z 3 NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování LS 0/2 Z 3
NMOD035 Termodynamika kontinua LS 2/2 Z+Zk 6 Dva předměty: NMMO402 a NMMO404
NMOD036 Biotermodynamika ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMO531 Biotermodynamika ZS 2/2 Z+Zk 5
NMOD040 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek 1 ZS 2/0 Zk 3 NMMO404 Termodynamika a mechanika pevných látek LS 2/1 Z+Zk 5
NMOD041 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 6 NMMO403 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 5
NMOD043 Teorie směsí LS 2/0 Zk 3 NMMO541 Teorie směsí ZS 2/1 Z+Zk 4
NMOD044 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek 2 LS 2/0 Zk 3 NMMO535 Matematické metody v mechanice pevných látek ZS 2/0 Zk 3
NMOD101 Matematické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV537 Numerické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3
NMOD104 Matematické modelování ve fyzice 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNM334 Úvod do matematického modelování LS 3/0 Zk 5
NMOD105 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV541 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3
NMOD201 Matematické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV538 Numerické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3
NMOD204 Matematické modelování ve fyzice 2 LS 2/0 Zk 3 NMNM334 Úvod do matematického modelování LS 3/0 Zk 5
NMOD205 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV542 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3
NMOD206 Seminář z mechaniky kontinua 1 ZS 0/2 Z 3 NMMO461 Seminář z mechaniky kontinua oba 0/2 Z 3
NNUM002 Přibližné a numerické metody 2 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV405 Metoda konečných prvků 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM018 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 6 NMNV403 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM019 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV404 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NNUM130 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 1 ZS 2/0 Zk 3 NMNV407 Maticové iterační metody 1 ZS 3/1 Z+Zk 6
NNUM230 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 2 LS 2/0 Zk 3 NMNV438 Maticové iterační metody 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NRFA018 Nelineární funkcionální analýza ZS 2/0 Zk 3 NMNV402 Nelineární funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 5
NRFA050 Funkcionální analýza I LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA401 Funkcionální analýza 1 ZS 4/2 Z+Zk 8

Last modified: 30 Jun 2014, 08:10:56