Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Matematické metody informační bezpečnosti (Mgr.)

Níže uvádíme tabulku starých magisterských předmětů pro obor MMIB s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NALG050 Studentský logický seminář I ZS 0/2 Z 3 NMMB453 Studentský logický seminář oba 0/2 Z 2
NALG117 Úvod do složitosti CSP ZS 2/0 Zk 3 NMAG563 Úvod do složitosti CSP ZS 2/0 Zk 3
NALG128 Logika a složitost LS 2/0 Zk 3 NMAG446 Logika a složitost LS 2/0 Zk 3
NALG138 Složitost důkazů a automatické dokazování LS 2/0 Zk 3 NMAG564 Složitost důkazů a automatické dokazování LS 2/0 Zk 3
NMIB002 Složitost pro kryptografii ZS 4/0 Zk 6 NMMB405 Složitost pro kryptografii ZS 4/0 Zk 6
NMIB004 Samoopravné kódy ZS 4/0 Zk 6 NMMB304 Samoopravné kódy LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB008 Datové a procesní modely ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMB303 Datové a procesní modely ZS 2/2 Z+Zk 5
NMIB009 Standardy v kryptografii LS 2/0 Zk 3 NMMB532 Standardy a kryptografie LS 2/0 Zk 3
NMIB011 Kryptoanalytické útoky LS 2/0 Zk 3 NMMB404 Kryptoanalytické útoky LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB012 Kvantové počítače LS 2/0 Zk 3 NMMB534 Kvantová informace LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB013 Algebraická geometrie v kladné charakteristice LS 4/0 Zk 6 NMAG436 Křivky a funkční tělesa LS 4/0 Zk 6
NMIB014 Faktorizace velkých čísel LS 2/0 Zk 3 NMMB402 Číselné algoritmy LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB015 Eliptické křivky ZS 4/0 Zk 6 NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie ZS 3/1 Z+Zk 6
NMIB016 Členění kryptografických standardů ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMB501 Zabezpečení síťových protokolů ZS 2/2 Z+Zk 5
NMIB017 Právní aspekty zabezpečení dat ZS 2/0 Zk 3 NMMB437 Právní aspekty ochrany dat ZS 2/0 Zk 3
NMIB021 Seminář z matematiky inspirované kryptografií oba 0/2 Z 3 NMMB452 Seminář z matematiky inspirované kryptografií oba 0/2 Z 3
NMIB028 Aplikace matematiky v informatice a kryptologii oba 0/2 Z 3 NMMB451 Aplikace matematiky v informatice a kryptologii oba 0/2 Z 3
NMIB029 Steganografie a digitální média LS 2/0 Zk 3 NMMB436 Steganografie a digitální média LS 2/0 Zk 3
NMIB030 Číselné síto ZS 2/0 Zk 3 NMMB531 Číselné síto ZS 2/0 Zk 3
NMIB051 Pravděpodobnost a kryptografie ZS 3/1 Z+Zk 6 NMMB407 Pravděpodobnost a kryptografie ZS 4/0 Zk 6
NMIB052 Aplikační programování LS 2/2 Z+Zk 5 NMMB202 Aplikační programování LS 2/2 Z+Zk 5
NMIB053 Úvod do algebraické teorie čísel LS 2/0 Zk 3 NMMB360 Úvod do algebraické teorie čísel LS 2/0 Zk 3
NMIB103 Počítačová algebra II ZS 2/0 Zk 3 NMMB403 Počítačová algebra 2 ZS 3/1 Z+Zk 6
NMIB105 Autentifikační schémata LS 2/0 Zk 3 NMMB431 Autentifikační schémata LS 2/0 Zk 3
NMIB401 Automaty a konvoluční kódy ZS 3/1 Z+Zk 6 NMMB401 Automaty a konvoluční kódy ZS 3/1 Z+Zk 6
NPRM046 Programování III pro neinformatiky LS 2/2 Z+Zk 6 NMIN262 Neprocedurální programování LS 2/2 Z+Zk 5
NPRM049 Objektově orientované programování ZS 2/2 Z+Zk 5 NMIN201 Objektově orientované programování ZS 2/2 Z+Zk 5

Last modified: 30 Jun 2014, 08:09:29