Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Matematická analýza

Níže uvádíme tabulku starých předmětů pro obor Matematická analýza s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NDIR008 Teorie potenciálu I ZS 2/0 Zk 3 NMMA463 Teorie potenciálu 1 ZS 2/0 Zk 3
NDIR020 Obyčejné diferenciální rovnice I LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice ZS 2/2 Z+Zk 5
NDIR021 Obyčejné diferenciální rovnice II ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA407 Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA531 Parciální diferenciální rovnice 3 ZS 2/0 Zk 4
NDIR055 Teorie potenciálu II LS 2/0 Zk 3 NMMA464 Teorie potenciálu 2 LS 2/0 Zk 3
NDIR101 Diferenciální rovnice v Banachových prostorech LS 2/0 Zk 3 NMMA440 Diferenciální rovnice v Banachových prostorech LS 2/0 Zk 4
NMAA067 Teorie funkcí komplexní proměnné II ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA408 Komplexní analýza 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NRFA013 Teorie reálných funkcí 1 ZS 2/0 Zk 3 NMMA404 Reálné funkce 2 LS 2/0 Zk 4
NRFA014 Teorie reálných funkcí 2 LS 2/0 Zk 3 NMMA403 Reálné funkce 1 ZS 2/0 Zk 4
NRFA045 Úvod do moderní teorie reálné interpolace I ZS 2/0 Zk 3 NMMA533 Úvod do teorie interpolací 1 ZS 2/0 Zk 4
NRFA050 Funkcionální analýza I LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA401 Funkcionální analýza 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NRFA051 Funkcionální analýza II ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA401 Funkcionální analýza 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NRFA054 Funkcionální analýza III LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA402 Funkcionální analýza 2 LS 3/1 Z+Zk 6
NRFA071 Deskriptivní teorie množin I ZS 2/0 Zk 3 NMMA433 Deskriptivní teorie množin 1 ZS 2/0 Zk 4
NRFA072 Deskriptivní teorie množin II LS 2/0 Zk 3 NMMA434 Deskriptivní teorie množin 2 LS 2/0 Zk 4
NRFA076 Úvod do moderní teorie reálné interpolace II LS 2/0 Zk 3 NMMA534 Úvod do teorie interpolací 2 LS 2/0 Zk 4
NRFA079 Topologické metody ve funkcionální analýze I ZS 2/0 Zk 3 NMMA435 Topologické metody ve funkcionální analýze 1 ZS 2/0 Zk 4
NRFA080 Topologické metody ve funkcionální analýze II LS 2/0 Zk 3 NMMA436 Topologické metody ve funkcionální analýze 2 LS 2/0 Zk 4
NRFA082 Operátorové algebry I ZS 2/0 Zk 4 NMMA561 Operátorové algebry 1 ZS 2/0 Zk 3
NRFA083 Operátorové algebry II LS 2/0 Zk 4 NMMA562 Operátorové algebry 2 LS 2/0 Zk 3
NRFA084 Významné věty v matematické analýze 1 ZS 2/0 Zk 3 NMMA467 Významné věty v matematické analýze 1 ZS 2/0 Zk 3
NRFA085 Významné věty v matematické analýze 2 LS 2/0 Zk 3 NMMA468 Významné věty v matematické analýze 2 LS 2/0 Zk 3

Last modified: 30 Jun 2014, 08:10:00