Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty starých předmětů

Obor: Finanční a pojistná matematika

Níže uvádíme tabulku starých předmětů pro obor FPM s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových předmětů oboru najdete zde.

NEKN009 Matematická ekonomie LS 4/0 Zk 6 NMEK531 Matematická ekonomie ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN012 Optimalizace I ZS 4/0 Zk 6 NMSA403 Teorie optimalizace ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN041 Ekonometrie ZS 4/0 Zk 6 NMEK432 Ekonometrie LS 4/2 Z+Zk 8
NEKN042 Cvičení z ekonometrie ZS 0/2 Z 3 NMEK432 Ekonometrie LS 4/2 Z+Zk 8
NFAP001 Demografie LS 2/0 Zk 3 NMFM461 Demografie LS 2/0 Zk 3
NFAP004 Matematika ve financích a pojišťovnictví oba 4/0 Zk 6 Kterýkoli z předmětů NMFM437 nebo NMFM438
NFAP007 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky LS 4/2 Z+Zk 8 NMFM404 Vybraný software pro finance a pojišťovnictví LS 2/0 Zk 3
NFAP008 Finanční management LS 2/0 Zk 3 NMFM201 Finanční management LS 2/0 Zk 3
NFAP009 Úvod do financí LS 2/0 Zk 3 NMFM104 Úvod do financí LS 2/0 Zk 3
NFAP011 Seminář z aktuárských věd oba 0/2 Z 3 Kterýkoli z předmětů NMFM501 nebo NMFM502
NFAP012 Stochastické finanční modely ZS 2/0 Zk 3 NMFM505 Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP022 Matematické metody ve financích ZS 2/0 Zk 3 Kterýkoli z předmětů NMFM203 nebo NMFM331
NFAP034 Teorie rizika ZS 4/2 Z+Zk 9 NMFM503 Teorie rizika ZS 4/2 Z+Zk 8
NFAP035 Analýza investic LS 2/0 Zk 3 NMFM431 Analýza investic ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP044 Analýza investic - cvičení LS 0/2 Z 3 NMFM431 Analýza investic ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP045 Neživotní pojištění 1 ZS 2/0 Z 3 NMFM303 Neživotní pojištění 1 ZS 2/0 Z 3
NFAP046 Neživotní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3 NMFM304 Neživotní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3
NFAP047 Životní pojištění 1 ZS 2/2 Z 6 NMFM405 Životní pojištění 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP048 Životní pojištění 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMFM406 Životní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3
NFAP053 Finanční deriváty I ZS 2/0 Zk 3 NMFM531 Finanční deriváty 1 ZS 2/0 Zk 3
NFAP054 Finanční deriváty II LS 2/0 Zk 3 NMFM532 Finanční deriváty 2 LS 2/0 Zk 3
NFAP055 Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik ZS 2/0 Zk 3 NMFM462 Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik ZS 2/0 Zk 3
NSTP007 Časové řady LS 4/0 Zk 6 NMST537 Časové řady ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP021 Bayesovské metody ZS 2/0 Zk 3 NMST431 Bayesovské metody ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP027 Výběry z konečných populací LS 2/0 Zk 3 NMST438 Výběrová šetření ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP051 Teorie pravděpodobnosti 2 LS 2/0 Zk 3 NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP058 Stochastický kalkulus LS 2/2 Z+Zk 6 NMTP568 Stochastický kalkulus LS 2/2 Z+Zk 6
NSTP097 Statistika ZS 4/2 Z+Zk 9 NMFM301 Statistika pro finanční matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP123 Seminář z pravděpodobnosti III ZS 0/2 Z 3 NMTP551 Pravděpodobnostní seminář 2 ZS 0/2 Z 2
NSTP145 Cvičení z teorie pravděpodobnosti 2 LS 0/2 Z 3 NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP149 Stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6 NMTP432 Stochastická analýza LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP166 Výběry z konečných populací - cvičení LS 0/2 Z 3 NMST438 Výběrová šetření ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP168 Stochastická analýza - cvičení ZS 0/2 Z 3 NMTP432 Stochastická analýza LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP175 Stochastická analýza ve finanční matematice ZS 2/0 Zk 3 NMFM535 Stochastická analýza ve finanční matematice ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP194 Regrese ZS 4/0 Zk 6 NMSA407 Lineární regrese ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP195 Cvičení z regrese ZS 0/2 Z 3 NMSA407 Lineární regrese ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP198 Cvičení z náhodných procesů I ZS 0/2 Z 3 NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP199 Cvičení z náhodných procesů II LS 0/2 Z 3 NMSA409 Náhodné procesy 2 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP238 Náhodné procesy I ZS 4/0 Zk 6 NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP239 Náhodné procesy II LS 4/0 Zk 6 NMSA409 Náhodné procesy 2 ZS 4/2 Z+Zk 8

Last modified: 30 Jun 2014, 08:11:53