Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty nových předmětů

Obor: Matematické struktury

Níže uvádíme tabulku nově zavedených předmětů pro obor Matematické struktury s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých předmětů oboru najdete zde.

NMAG333 Okruhy a moduly ZS 2/2 Z+Zk 5 NALG028 Okruhy a moduly ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG334 Úvod do teorie Lieových grup LS 2/2 Z+Zk 5 NALG018 Úvod do teorie Lieových grup LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG335 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 5 NGEM002 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG337 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 5 NALG017 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG405 Universální algebra 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NALG103 Univerzální algebra I LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG407 Teorie modelů ZS 2/0 Zk 3 NLTM011 Teorie modelů LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG409 Algebraická topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAT007 Algebraická topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG431 Kombinatorická teorie grup 1 ZS 2/0 Z 1 NALG033 Kombinatorická teorie grup ZS 2/2 Z + 2/0 Zk 9
NMAG432 Kombinatorická teorie grup 2 LS 2/0 Zk 5 NALG033 Kombinatorická teorie grup ZS 2/2 Z + 2/0 Zk 9
NMAG434 Kategorie modulů a homologická algebra LS 3/1 Z+Zk 6 NALG029 Kategorie modulů a homologická algebra LS 3/1 Z+Zk 6
NMAG435 Teorie svazů 1 ZS 2/0 Zk 3 NALG109 Teorie svazů ZS 2/0 Zk 3
NMAG436 Křivky a funkční tělesa LS 4/0 Zk 6 NMIB013 Algebraická geometrie v kladné charakteristice LS 4/0 Zk 6
NMAG438 Reprezentace grup 1 LS 2/2 Z+Zk 5 NALG021 Reprezentace grup ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG442 Teorie reprezentací konečně dimenzionálních algeber LS 3/1 Z+Zk 6 NALG022 Teorie reprezentací konečně-dimenzionálních algeber LS 3/1 Z+Zk 6
NMAG444 Kombinatorika na slovech LS 2/0 Zk 3 NALG083 Kombinatorika na slovech ZS 2/0 Zk 3
NMAG446 Logika a složitost LS 2/0 Zk 3 NALG128 Logika a složitost LS 2/0 Zk 3
NMAG450 Universální algebra 2 LS 2/1 Z+Zk 4 NALG104 Univerzální algebra II ZS 2/0 Zk 3
NMAG451 Fraktály ZS 0/2 Z 3 NALG112 Fraktály ZS 0/2 Z 3
NMAG452 Úvod do diferenciální topologie LS 2/0 Zk 3 NMAT009 Úvod do diferenciální topologie ZS 2/0 Zk 3
NMAG460 Komutativní algebra 1 LS 3/1 Z+Zk 6 NALG015 Komutativní algebra 1 LS 3/1 Z+Zk 6
NMAG461 Hyperkomplexní analýza ZS 2/0 Zk 3 NMAA039 Hyperkomplexní analýza LS 2/0 Zk 3
NMAG465 Seminář Základy algebraické geometrie oba 0/2 Z 3 NGEM032 Seminář Základy algebraické geometrie I ZS 0/2 Z 3
NMAG466 Teorie svazů 2 LS 2/0 Zk 3 NALG129 Teorie svazů II LS 2/0 Zk 3
NMAG467 Seminář ze stochastické geometrie oba 0/2 Z 3 NMAT091 Seminář ze stochastické geometrie oba 0/2 Z 3
NMAG471 Základy teorie kategorií ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAT001 Základy teorie kategorií ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG531 Aproximace modulů ZS 2/0 Zk 3 NALG077 Aproximace modulů LS 2/0 Zk 3
NMAG532 Algebraická topologie 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NMAT008 Algebraická topologie 2 LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG536 Důkazová složitost a P versus NP LS 2/0 Zk 3 NALG139 Důkazová složitost a P vs. NP problém ZS 2/0 Zk 3
NMAG561 Komutativní algebra 2 ZS 2/0 Zk 3 NALG016 Komutativní algebra 2 ZS 2/0 Zk 3
NMAG562 Homologická a homotopická algebra ZS 2/0 Zk 3 NALG125 Homologická a homotopická algebra LS 2/0 Zk 3
NMAG563 Úvod do složitosti CSP ZS 2/0 Zk 3 NALG117 Úvod do složitosti CSP ZS 2/0 Zk 3
NMAG565 Algebra a nekonečná kombinatorika ZS 2/0 Zk 3 NALG031 Algebra a nekonečná kombinatorika ZS 2/0 Zk 3
NMAG567 Reprezentace grup 2 ZS 2/2 Z+Zk 6 NALG124 Reprezentace grup II LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG569 Seminář z harmonické analýzy a teorie reprezentací oba 0/2 Z 3 NGEM013 Seminář z harmonické analýzy a teorie reprezentací I ZS 0/2 Z 3
NMAG571 Algebraický seminář oba 0/2 Z 3 NALG030 Algebraický seminář oba 0/2 Z 3
NMAG573 Seminář k problému CSP oba 0/2 Z 3 NALG118 Seminář k problému CSP oba 0/2 Z 3
NMMA335 Obecná topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAT039 Obecná topologie I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMB204 Počítačová algebra LS 3/1 Z+Zk 6 NMIB003 Počítačová algebra LS 4/2 Z+Zk 8
NMMB401 Automaty a konvoluční kódy ZS 3/1 Z+Zk 6 NMIB401 Automaty a konvoluční kódy ZS 3/1 Z+Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 08:09:11