Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty nových předmětů

Obor: Pravděpodobnost, mat. statistika a ekonometrie

Níže uvádím tabulku nově zavedených předmětů pro obor PMSE s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých předmětů oboru najdete zde.

NMEK432 Ekonometrie LS 4/2 Z+Zk 8 NEKN041 Ekonometrie ZS 4/0 Zk 6
NMEK450 Ekonometrický seminář 1 LS 0/2 Z 2 NEKN024 Seminář pro ekonometry LS 0/2 Z 3
NMEK531 Matematická ekonomie ZS 2/2 Z+Zk 5 NEKN009 Matematická ekonomie LS 4/0 Zk 6
NMEK532 Optimalizace s aplikací ve financích LS 4/2 Z+Zk 8 NEKN026 Optimalizace II s aplikací ve financích LS 4/0 Zk 6
NMEK551 Ekonometrický projektový seminář ZS 0/2 Z 5 NEKN005 Seminář - modelování v ekonomii ZS 0/2 Z 3
NMEK561 Variační problémy matematické ekonomie ZS 2/0 Zk 3 NEKN008 Variační problémy matematické ekonomie ZS 2/0 Zk 3
NMEK563 Pokročilé partie ekonometrie ZS 2/0 Zk 3 NEKN007 Pokročilé partie ekonometrie LS 2/0 Zk 3
NMFM431 Analýza investic ZS 2/2 Z+Zk 5 NFAP035 Analýza investic LS 2/0 Zk 3
NMFM437 Matematika ve financích a pojišťovnictví ZS 4/0 Zk 6 NFAP004 Matematika ve financích a pojišťovnictví oba 4/0 Zk 6
NMFM461 Demografie LS 2/0 Zk 3 NFAP001 Demografie LS 2/0 Zk 3
NMFM464 Řízení jakosti a spolehlivosti ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAN004 Řízení jakosti a spolehlivosti ZS 2/2 Z+Zk 6
NMFM531 Finanční deriváty 1 ZS 2/0 Zk 3 NFAP053 Finanční deriváty I ZS 2/0 Zk 3
NMFM532 Finanční deriváty 2 LS 2/0 Zk 3 NFAP054 Finanční deriváty II LS 2/0 Zk 3
NMFM535 Stochastická analýza ve finanční matematice ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP175 Stochastická analýza ve finanční matematice ZS 2/0 Zk 3
NMFM537 Kreditní riziko v bankovnictví ZS 2/0 Zk 3 NFAP042 Kreditní riziko v bankovnictví LS 2/0 Zk 3
NMSA403 Teorie optimalizace ZS 2/2 Z+Zk 5 NEKN012 Optimalizace I ZS 4/0 Zk 6
NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP051 Teorie pravděpodobnosti 2 LS 2/0 Zk 3
NMSA407 Lineární regrese ZS 4/2 Z+Zk 8 NSTP194 Regrese ZS 4/0 Zk 6
NMSA409 Náhodné procesy 2 ZS 4/2 Z+Zk 8 NSTP239 Náhodné procesy II LS 4/0 Zk 6
NMST431 Bayesovské metody ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP021 Bayesovské metody ZS 2/0 Zk 3
NMST436 Návrhy experimentů ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP179 Navrhování experimentů a sekvenční analýza LS 2/2 Z+Zk 6
NMST438 Výběrová šetření ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP027 Výběry z konečných populací LS 2/0 Zk 3
NMST440 Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat LS 2/2 Z+Zk 5 NSTP004 Výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat ZS 2/2 Z+Zk 6
NMST450 Statistický seminář 1 LS 0/2 Z 2 NSTP009 Statistický seminář II LS 0/2 Z 3
NMST535 Simulační metody ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP172 Simulační metody a statistika ZS 2/2 Z+Zk 6
NMST537 Časové řady ZS 4/2 Z+Zk 8 NSTP007 Časové řady LS 4/0 Zk 6
NMST539 Mnohorozměrná analýza LS 2/2 Z+Zk 5 NSTP018 Mnohorozměrná statistická analýza ZS 2/2 Z+Zk 6
NMST541 Statistická kontrola jakosti LS 2/2 Z+Zk 5 NSTP013 Statistická kontrola jakosti LS 2/0 Zk 3
NMST543 Prostorová statistika ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP154 Prostorové modelování, prostorová statistika 2 LS 2/2 Z+Zk 6
NMST551 Statistický projektový seminář ZS 0/2 Z 5 NSTP106 Statistické praktikum LS 0/2 Z 3
NMST562 Stochastické modelování v biologii LS 2/0 Zk 3 NSTP069 Stochastické modelování v biologii LS 2/0 Zk 3
NMTP432 Stochastická analýza LS 4/2 Z+Zk 8 NSTP149 Stochastická analýza ZS 4/0 Zk 6
NMTP434 Principy invariance LS 4/0 Zk 6 NSTP125 Principy invariance ZS 4/0 Zk 6
NMTP438 Prostorové modelování LS 4/2 Z+Zk 8 NSTP005 Prostorové modelování, prostorová statistika 1 ZS 2/2 Z+Zk 6
NMTP450 Pravděpodobnostní seminář 1 LS 0/2 Z 5 NSTP122 Seminář z pravděpodobnosti II LS 0/2 Z 3
NMTP462 Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost LS 2/0 Zk 3 NSTP186 Diferenciální rovnice pro pravděpodobnost ZS 2/0 Zk 3
NMTP532 Ergodická teorie LS 3/0 Zk 4 NSTP163 Ergodická teorie LS 3/0 Zk 5
NMTP533 Aplikovaná stochastická analýza ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP240 Aplikovaná stochastická analýza ZS 2/0 Zk 3
NMTP535 Geometrická teorie míry ZS 2/0 Zk 3 NMAT010 Geometrická teorie míry ZS 2/0 Zk 3
NMTP537 Limitní věty pro součty náhodných veličin ZS 2/0 Zk 3 NSTP157 Limitní věty pro součty náhodných veličin LS 2/0 Zk 3
NMTP539 Metody Markov Chain Monte Carlo ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP139 Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo) ZS 2/2 Z+Zk 6
NMTP541 Stochastická geometrie LS 2/0 Zk 3 NSTP044 Stochastická geometrie LS 2/0 Zk 3
NMTP543 Stochastické diferenciální rovnice ZS 4/0 Zk 6 NDIR041 Stochastické diferenciální rovnice LS 4/0 Zk 6
NMTP545 Teorie pravděpodobnostních rozdělení ZS 2/0 Zk 3 NSTP118 Teorie pravděpodobnostních rozdělení ZS 2/0 Zk 3
NMTP551 Pravděpodobnostní seminář 2 ZS 0/2 Z 2 NSTP123 Seminář z pravděpodobnosti III ZS 0/2 Z 3
NMTP562 Markovské procesy LS 4/0 Zk 6 NSTP176 Markovské procesy LS 4/0 Zk 6
NMTP564 Bodové procesy LS 2/0 Zk 3 NMAT011 Bodové procesy LS 2/0 Zk 3
NMTP565 Nemarkovská teorie hromadné obsluhy ZS 2/2 Z+Zk 5 NSTP133 Teorie skladu a obsluhy LS 2/0 Zk 3
NMTP566 Pokročilé Markovovy řetězce LS 2/0 Zk 3 NSTP033 Markovovy řetězce LS 2/0 Zk 3
NMTP567 Vybrané partie ze stochastické analýzy ZS 2/0 Zk 3 NSTP241 Vybrané partie ze stochastické analýzy ZS 2/0 Zk 3
NMTP568 Stochastický kalkulus LS 2/2 Z+Zk 6 NSTP058 Stochastický kalkulus LS 2/2 Z+Zk 6
NMTP570 Rozdělení s těžkými chvosty LS 2/0 Zk 3 NSTP062 Rozdělení s těžkými chvosty LS 2/0 Zk 3
NMTP574 Markovské distribuce nad grafy LS 2/0 Zk 3 NSTP127 Markovské distribuce nad grafy LS 2/0 Zk 3
NMTP576 Struktury podmíněné nezávislosti LS 2/0 Zk 3 NSTP160 Struktury podmíněné nezávislosti LS 2/0 Zk 3
NMTP578 Teorie kvantové pravděpodobnosti LS 2/0 Zk 3 NSTP187 Teorie kvantové pravděpodobnosti LS 2/0 Zk 3

Last modified: 30 Jun 2014, 08:11:41