Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty nových předmětů

Obor: Numerická a výpočtová matematika

Níže uvádím tabulku nově zavedených předmětů pro obor Numerická a výpočtová matematika s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých předmětů oboru najdete zde.

NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice ZS 2/2 Z+Zk 5 NDIR020 Obyčejné diferenciální rovnice I LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA583 Kvalitativní vlastnosti slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic ZS 2/0 Zk 3 NDIR247 Kvalitativní vlastnosti slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic ZS 2/0 Zk 3
NMMO401 Mechanika kontinua ZS 2/2 Z+Zk 6 NMOD012 Mechanika kontinua ZS 3/2 Z+Zk 7
NMMO403 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 5 NMOD041 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 6
NMMO535 Matematické metody v mechanice pevných látek ZS 2/0 Zk 3 NMOD044 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek 2 LS 2/0 Zk 3
NMMO536 Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin LS 2/0 Zk 3 NDIR066 Matematická analýza rovnic stlačitelného proudění LS 2/0 Zk 3
NMMO539 Matematické metody v mechanice nenewtonovských tekutin ZS 2/0 Zk 3 NMOD042 Matematická analýza modelů termodynamiky nenewtonovských tekutin LS 2/0 Zk 3
NMNV401 Funkcionální analýza ZS 2/2 Z+Zk 5 NRFA017 Funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV402 Nelineární funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 5 NRFA018 Nelineární funkcionální analýza ZS 2/0 Zk 3
NMNV403 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM018 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV404 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM019 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV405 Metoda konečných prvků 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM015 Metoda konečných prvků LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV407 Maticové iterační metody 1 ZS 3/1 Z+Zk 6 NNUM130 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV436 Metoda konečných prvků 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM067 Vybrané kapitoly z metody konečných prvků ZS 2/0 Zk 3
NMNV438 Maticové iterační metody 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM230 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV451 Seminář numerické matematiky oba 0/2 Z 2 NNUM014 Seminář numerické matematiky oba 0/2 Z 3
NMNV461 Numerické modelování problémů elektrotechniky 1 ZS 2/0 Zk 3 NMOD023 Numerické modelování problémů elektrotechniky 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV462 Numerické modelování problémů elektrotechniky 2 LS 2/0 Zk 3 NMOD024 Numerické modelování problémů elektrotechniky 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV464 A posteriorní numerická analýza LS 2/0 Zk 3 NNUM054 A posteriorní odhady chyby v numerických simulacích LS 2/0 Zk 3
NMNV466 Metody rozkladu oblasti LS 2/0 Zk 3 NNUM213 Metody domain decomposition LS 2/0 Zk 3
NMNV501 Řešení nelineárních algebraických rovnic ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM021 Nelineární numerická algebra I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV534 Numerické metody optimalizace LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM121 Nelineární numerická algebra II LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV535 Nelineární diferenciální rovnice ZS 2/0 Zk 3 NDIR050 Nelineární diferenciální rovnice LS 2/0 Zk 3
NMNV536 Numerické řešení evolučních rovnic LS 2/0 Zk 3 NNUM112 Numerické řešení evolučních rovnic ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV537 Numerické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3 NMOD101 Matematické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV538 Numerické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3 NMOD201 Matematické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV539 Numerické řešení ODR ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM010 Numerické řešení diferenciálních rovnic ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV540 Základy nespojité Galerkinovy metody LS 2/0 Zk 3 NNUM069 Základy nespojité Galerkinovy metody LS 2/0 Zk 3
NMNV541 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3 NMOD105 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV542 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3 NMOD205 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV543 Teorie aproximace ZS 2/0 Zk 3 NNUM011 Numerické metody matematické analýzy LS 2/0 Zk 3
NMNV561 Bifurkační analýza dynamických systémů 1 ZS 2/0 Zk 3 NNUM200 Bifurkační analýza dynamických systémů 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV562 Bifurkační analýza dynamických systémů 2 LS 2/0 Zk 3 NNUM300 Bifurkační analýza dynamických systémů 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV563 Teorie spline funkcí ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM016 Teorie spline funkcí a waveletů 1 ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV564 Teorie waveletů LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM017 Teorie spline funkcí a waveletů 2 LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV566 Numerická kvadratura a kubatura LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM139 Numerická kvadratura a kubatura 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV571 Víceúrovňové metody ZS 2/0 Zk 3 NNUM113 Víceúrovňové metody ZS 2/0 Zk 3

Last modified: 30 Jun 2014, 08:10:39