Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty nových předmětů

Obor: Matematické modelování ve fyzice a technice

Níže uvádím tabulku nově zavedených předmětů pro obor Matematické modelování ve fyzice a technice s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých předmětů oboru najdete zde.

NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice ZS 2/2 Z+Zk 5 NDIR020 Obyčejné diferenciální rovnice I LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA407 Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZS 2/2 Z+Zk 5 NDIR021 Obyčejné diferenciální rovnice II ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA452 Seminář z parciálních diferenciálních rovnic oba 0/2 Z 3 NDIR035 Seminář z parciálních diferenciálních rovnic oba 0/3 Z 5
NMMA531 Parciální diferenciální rovnice 3 ZS 2/0 Zk 4 NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA583 Kvalitativní vlastnosti slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic ZS 2/0 Zk 3 NDIR247 Kvalitativní vlastnosti slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic ZS 2/0 Zk 3
NMMA584 Regularita slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic LS 0/2 Z 3 NDIR246 Regularita slabých řešení parciálních diferenciálních rovnic LS 0/2 Z 3
NMMO401 Mechanika kontinua ZS 2/2 Z+Zk 6 NMOD012 Mechanika kontinua ZS 3/2 Z+Zk 7
NMMO402 Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin LS 2/1 Z+Zk 5 NDIR057 Mechanika nenewtonovských tekutin ZS 2/0 Zk 3
NMMO403 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 5 NMOD041 Počítačové řešení úloh fyziky kontinua LS 2/2 Z+Zk 6
NMMO404 Termodynamika a mechanika pevných látek LS 2/1 Z+Zk 5 NMOD040 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek 1 ZS 2/0 Zk 3
NMMO461 Seminář z mechaniky kontinua oba 0/2 Z 3 NMOD206 Seminář z mechaniky kontinua 1 ZS 0/2 Z 3
NMMO531 Biotermodynamika ZS 2/2 Z+Zk 5 NMOD036 Biotermodynamika ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMO532 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic LS 2/0 Zk 3 NDIR010 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic LS 2/0 Zk 3
NMMO533 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 1 ZS 3/1 Z+Zk 6 NDIR042 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice I ZS 2/1 Z+Zk 5
NMMO534 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice 2 LS 3/1 Z+Zk 6 NDIR043 Nelineární diferenciální rovnice a nerovnice II LS 2/1 Z+Zk 5
NMMO535 Matematické metody v mechanice pevných látek ZS 2/0 Zk 3 NMOD044 Matematické metody v mechanice kontinua tuhých látek 2 LS 2/0 Zk 3
NMMO536 Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin LS 2/0 Zk 3 NDIR066 Matematická analýza rovnic stlačitelného proudění LS 2/0 Zk 3
NMMO539 Matematické metody v mechanice nenewtonovských tekutin ZS 2/0 Zk 3 NMOD042 Matematická analýza modelů termodynamiky nenewtonovských tekutin LS 2/0 Zk 3
NMMO541 Teorie směsí ZS 2/1 Z+Zk 4 NMOD043 Teorie směsí LS 2/0 Zk 3
NMMO561 Regularita řešení Navierových-Stokesových rovnic ZS 2/0 Zk 3 NDIR065 Regularita řešení Navier-Stokesových rovnic ZS 2/0 Zk 3
NMMO564 Vybrané problémy matematického modelování LS 0/2 Z 3 NMOD015 Vybrané problémy matematického modelování LS 0/2 Z 3
NMNV402 Nelineární funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 5 NRFA018 Nelineární funkcionální analýza ZS 2/0 Zk 3
NMNV403 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM018 Numerický software 1 ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV404 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NNUM019 Numerický software 2 LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV405 Metoda konečných prvků 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM015 Metoda konečných prvků LS 2/2 Z+Zk 6
NMNV407 Maticové iterační metody 1 ZS 3/1 Z+Zk 6 NNUM130 Témata z numerické a aplikované lineární algebry 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV501 Řešení nelineárních algebraických rovnic ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM021 Nelineární numerická algebra I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMNV537 Numerické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3 NMOD101 Matematické metody v mechanice tekutin 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV538 Numerické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3 NMOD201 Matematické metody v mechanice tekutin 2 LS 2/0 Zk 3
NMNV541 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3 NMOD105 Tvarová a materiálová optimalizace 1 ZS 2/0 Zk 3
NMNV542 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3 NMOD205 Tvarová a materiálová optimalizace 2 LS 2/0 Zk 3

Last modified: 30 Jun 2014, 08:11:09