Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty nových předmětů

Obor: Matematické metody informační bezpečnosti (Mgr.)

Níže uvádíme tabulku nově zavedených magisterských předmětů pro obor MMIB s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých předmětů oboru najdete zde.

NMAG302 Algebraické křivky LS 2/2 Z+Zk 5 NMIB054 Algebraické křivky LS 2/2 Z+Zk 5
NMAG337 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 5 NALG017 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG407 Teorie modelů ZS 2/0 Zk 3 NLTM011 Teorie modelů LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG436 Křivky a funkční tělesa LS 4/0 Zk 6 NMIB013 Algebraická geometrie v kladné charakteristice LS 4/0 Zk 6
NMAG563 Úvod do složitosti CSP ZS 2/0 Zk 3 NALG117 Úvod do složitosti CSP ZS 2/0 Zk 3
NMAG573 Seminář k problému CSP oba 0/2 Z 3 NALG118 Seminář k problému CSP oba 0/2 Z 3
NMMA301 Úvod do komplexní analýzy ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAA021 Úvod do komplexní analýzy ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA342 Vybrané partie z funkcionální analýzy LS 2/2 Z+Zk 5 NRFA075 Vybrané partie z funkcionální analýzy LS 2/2 Z+Zk 6
NMMB401 Automaty a konvoluční kódy ZS 3/1 Z+Zk 6 NMIB401 Automaty a konvoluční kódy ZS 3/1 Z+Zk 6
NMMB402 Číselné algoritmy LS 3/1 Z+Zk 6 NMIB014 Faktorizace velkých čísel LS 2/0 Zk 3
NMMB403 Počítačová algebra 2 ZS 3/1 Z+Zk 6 NMIB103 Počítačová algebra II ZS 2/0 Zk 3
NMMB404 Kryptoanalytické útoky LS 3/1 Z+Zk 6 NMIB011 Kryptoanalytické útoky LS 2/0 Zk 3
NMMB405 Složitost pro kryptografii ZS 4/0 Zk 6 NMIB002 Složitost pro kryptografii ZS 4/0 Zk 6
NMMB407 Pravděpodobnost a kryptografie ZS 4/0 Zk 6 NMIB051 Pravděpodobnost a kryptografie ZS 3/1 Z+Zk 6
NMMB431 Autentifikační schémata LS 2/0 Zk 3 NMIB105 Autentifikační schémata LS 2/0 Zk 3
NMMB436 Steganografie a digitální média LS 2/0 Zk 3 NMIB029 Steganografie a digitální média LS 2/0 Zk 3
NMMB437 Právní aspekty ochrany dat ZS 2/0 Zk 3 NMIB017 Právní aspekty zabezpečení dat ZS 2/0 Zk 3
NMMB451 Aplikace matematiky v informatice a kryptologii oba 0/2 Z 3 NMIB028 Aplikace matematiky v informatice a kryptologii oba 0/2 Z 3
NMMB452 Seminář z matematiky inspirované kryptografií oba 0/2 Z 3 NMIB021 Seminář z matematiky inspirované kryptografií oba 0/2 Z 3
NMMB453 Studentský logický seminář oba 0/2 Z 2 NALG050 Studentský logický seminář I ZS 0/2 Z 3
NMMB460 Kryptoanalýza na úrovni instrukcí LS 0/2 Z 2 NMIB104 Kryptoanalýza na úrovni instrukcí LS 0/2 Z 2
NMMB462 Aplikace bezpečnostních mechanismů LS 2/0 Zk 3 NMIB010 Aplikace bezpečnostních mechanismů LS 2/0 Zk 3
NMMB501 Zabezpečení síťových protokolů ZS 2/2 Z+Zk 5 NMIB016 Členění kryptografických standardů ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMB531 Číselné síto ZS 2/0 Zk 3 NMIB030 Číselné síto ZS 2/0 Zk 3
NMMB532 Standardy a kryptografie LS 2/0 Zk 3 NMIB009 Standardy v kryptografii LS 2/0 Zk 3
NMMB534 Kvantová informace LS 3/1 Z+Zk 6 NMIB012 Kvantové počítače LS 2/0 Zk 3
NMMB538 Eliptické křivky a kryptografie ZS 3/1 Z+Zk 6 NMIB015 Eliptické křivky ZS 4/0 Zk 6
NMMB551 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 2 NALG080 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 3
NMNM331 Analýza maticových výpočtů 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM006 Numerická lineární algebra LS 2/2 Z+Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 08:09:48