Tabulky překódovaných předmětů

Ekvivalenty nových předmětů

Obor: Matematická analýza

Níže uvádíme tabulku nově zavedených předmětů pro obor Matematická analýza s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých předmětů oboru najdete zde.

NMAG335 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 5 NGEM002 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG409 Algebraická topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAT007 Algebraická topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA335 Obecná topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAT039 Obecná topologie I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA338 Komplexní analýza 1 LS 2/2 Z+Zk 5 NMAA016 Teorie funkcí komplexní proměnné I LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA402 Funkcionální analýza 2 LS 3/1 Z+Zk 6 NRFA054 Funkcionální analýza III LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA403 Reálné funkce 1 ZS 2/0 Zk 4 NRFA014 Teorie reálných funkcí 2 LS 2/0 Zk 3
NMMA404 Reálné funkce 2 LS 2/0 Zk 4 NRFA013 Teorie reálných funkcí 1 ZS 2/0 Zk 3
NMMA407 Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZS 2/2 Z+Zk 5 NDIR021 Obyčejné diferenciální rovnice II ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA408 Komplexní analýza 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NMAA067 Teorie funkcí komplexní proměnné II ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA433 Deskriptivní teorie množin 1 ZS 2/0 Zk 4 NRFA071 Deskriptivní teorie množin I ZS 2/0 Zk 3
NMMA434 Deskriptivní teorie množin 2 LS 2/0 Zk 4 NRFA072 Deskriptivní teorie množin II LS 2/0 Zk 3
NMMA435 Topologické metody ve funkcionální analýze 1 ZS 2/0 Zk 4 NRFA079 Topologické metody ve funkcionální analýze I ZS 2/0 Zk 3
NMMA436 Topologické metody ve funkcionální analýze 2 LS 2/0 Zk 4 NRFA080 Topologické metody ve funkcionální analýze II LS 2/0 Zk 3
NMMA440 Diferenciální rovnice v Banachových prostorech LS 2/0 Zk 4 NDIR101 Diferenciální rovnice v Banachových prostorech LS 2/0 Zk 3
NMMA452 Seminář z parciálních diferenciálních rovnic oba 0/2 Z 3 NDIR035 Seminář z parciálních diferenciálních rovnic oba 0/3 Z 5
NMMA454 Seminář z prostorů funkcí oba 0/2 Z 3 NRFA035 Seminář z prostorů funkcí oba 0/2 Z 3
NMMA455 Seminář z reálné a abstraktní analýzy oba 0/2 Z 3 NRFA001 Seminář z reálné a abstraktní analýzy oba 0/2 Z 3
NMMA456 Seminář z teorie reálných funkcí oba 0/2 Z 3 NRFA012 Seminář z teorie reálných funkcí oba 0/2 Z 3
NMMA457 Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí oba 0/2 Z 3 NRFA049 Základní vlastnosti prostorů funkcí oba 0/2 Z 3
NMMA458 Topologický seminář oba 0/2 Z 3 NMAT005 Topologický seminář oba 0/2 Z 3
NMMA459 Seminář ze základů funkcionální analýzy oba 0/2 Z 3 NRFA002 Seminář ze základů funkcionální analýzy oba 0/2 Z 3
NMMA462 Obecná topologie 2 LS 2/2 Z+Zk 6 NMAT042 Obecná topologie II LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA463 Teorie potenciálu 1 ZS 2/0 Zk 3 NDIR008 Teorie potenciálu I ZS 2/0 Zk 3
NMMA464 Teorie potenciálu 2 LS 2/0 Zk 3 NDIR055 Teorie potenciálu II LS 2/0 Zk 3
NMMA465 Řešitelský seminář oba 0/2 Z 3 NMAT038 Řešitelský seminář oba 0/2 Z 3
NMMA467 Významné věty v matematické analýze 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA084 Významné věty v matematické analýze 1 ZS 2/0 Zk 3
NMMA468 Významné věty v matematické analýze 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA085 Významné věty v matematické analýze 2 LS 2/0 Zk 3
NMMA471 Seminář z funkcionální analýzy oba 0/2 Z 3 NRFA086 Funkcionální analýza ZS 0/2 Z + 0/2 Z 3
NMMA473 Choquetova teorie, hranice a aplikace 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA008 Choquetova teorie, hranice a aplikace I ZS 2/0 Zk 3
NMMA474 Choquetova teorie, hranice a aplikace 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA044 Choquetova teorie, hranice a aplikace II LS 2/0 Zk 3
NMMA475 Geometrie Banachových prostorů 1 ZS 2/0 Zk 3 NGEM038 Geometrie Banachových prostorů I ZS 2/0 Zk 3
NMMA476 Geometrie Banachových prostorů 2 LS 2/0 Zk 3 NGEM039 Geometrie Banachových prostorů II LS 2/0 Zk 3
NMMA477 Úvod do harmonické analýzy 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA182 Úvod do harmonické analýzy ZS 2/0 + 2/0 Zk 6
NMMA478 Úvod do harmonické analýzy 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA182 Úvod do harmonické analýzy ZS 2/0 + 2/0 Zk 6
NMMA531 Parciální diferenciální rovnice 3 ZS 2/0 Zk 4 NDIR051 Diferenciální rovnice pro pokročilé ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA533 Úvod do teorie interpolací 1 ZS 2/0 Zk 4 NRFA045 Úvod do moderní teorie reálné interpolace I ZS 2/0 Zk 3
NMMA534 Úvod do teorie interpolací 2 LS 2/0 Zk 4 NRFA076 Úvod do moderní teorie reálné interpolace II LS 2/0 Zk 3
NMMA561 Operátorové algebry 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA082 Operátorové algebry I ZS 2/0 Zk 4
NMMA562 Operátorové algebry 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA083 Operátorové algebry II LS 2/0 Zk 4
NMMA565 Úvod do teorie aproximací 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA074 Úvod do teorie aproximací oba 2/0 Zk 0
NMMA567 Kapitoly z reálné a harmonické analýzy 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA077 Kapitoly z reálné a harmonické analýzy I ZS 2/0 Zk 6
NMMA568 Kapitoly z reálné a harmonické analýzy 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA078 Kapitoly z reálné a harmonické analýzy II LS 2/0 Zk 6
NMMA570 Hyperbolické systémy a zákony zachování LS 2/0 Zk 3 NDIR058 Hyperbolické systémy a zákony zachování LS 2/0 Zk 3
NMMA571 Geometrické aspekty harmonické analýzy ZS 2/0 Zk 3 NRFA180 Geometrické aspekty harmonické analýzy ZS 2/0 Zk 3
NMMA572 Harmonická analýza a pravděpodobnost LS 2/0 Zk 3 NRFA181 Harmonická analýza a pravděpodobnost LS 2/0 Zk 3
NMMA574 Vybrané kapitoly z teorie dynamických systémů LS 2/0 Zk 3 NDIR069 Vybrané kapitoly z teorie dynamických systémů LS 2/0 Zk 3
NMMA575 Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA073 Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin I ZS 2/0 Zk 3
NMMA576 Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA176 Topologické a geometrické vlastnosti konvexních množin II LS 2/0 Zk 3
NMMA577 Kvazikonformní zobrazení 1 ZS 2/0 Zk 3 NRFA057 Kvazikonformní zobrazení ZS 2/0 + 2/0 Zk 6
NMMA578 Kvazikonformní zobrazení 2 LS 2/0 Zk 3 NRFA057 Kvazikonformní zobrazení ZS 2/0 + 2/0 Zk 6
NMMA579 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu oba 0/2 Z 3 NDIR037 Seminář o diferenciálních rovnicích a teorii integrálu oba 0/3 Z 5
NMMO401 Mechanika kontinua ZS 2/2 Z+Zk 6 NMOD012 Mechanika kontinua ZS 3/2 Z+Zk 7
NMMO532 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic LS 2/0 Zk 3 NDIR010 Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic LS 2/0 Zk 3
NMMO536 Matematické metody v mechanice stlačitelných tekutin LS 2/0 Zk 3 NDIR066 Matematická analýza rovnic stlačitelného proudění LS 2/0 Zk 3
NMNV405 Metoda konečných prvků 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM015 Metoda konečných prvků LS 2/2 Z+Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 08:10:15