Koncepce NMgr. studia

Reakreditace NMgr. studia

Akreditační komise schválila na zasedání v listopadu 2012 reakreditaci všech odborných matematických oborů na příštích osm let. Zápis ze zasedání AK je k nahlédnutí na jejích webových stránkách.

U některých oborů byly shledány jisté nedostatky, které vedly AK k vyžádání nápravných opatření. Připomínky se týkaly následujících oborů:

 • Finanční a pojistná matematika. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v listopadu 2016.
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru v listopadu 2016.
 • Matematické metody informační bezpečnosti. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o publikační činnosti pracoviště v oboru informační bezpečnosti v listopadu 2016.

Akreditační materiály

Zde jsou k nahlédnutí aktuální akreditační formuláře B a C pro odborné magisterské obory. Kompletní akreditační formuláře jsou k dispozici na fóru, přístup je povolen pouze registrovaným členům.

Last modified: 04 Feb 2013, 09:36:18

Stav akreditační žádosti

 • Akreditace schválena Akreditační komisí.

  28.11.2012

 • Akreditace odeslána Akreditační komisi.

  srpen 2012

 • Kompletní akreditace odeslána na rektorát.

  25.6.2012

 • Byly sesbírány aktualizované personální formuláře.

  31.5.2012

 • Reakreditace navazujících magisterských oborů byla schválena kolegiem rektora.

  18.5.2012

 • Opravené formuláře byly odeslány na rektorát

  21.3.2012

 • Formuláře budou upraveny podle připomínek, aby mohly být podány na kolegium rektora v dubnu nebo květnu

  21.2.2012

 • Rektorát poskytl připomínky k akreditačním formulářům

  13.2.2012

 • Akreditace navazujících magisterských oborů byla odeslána na rektorát

  15.12.2011