Tabulky překódovaných předmětů: Bc. studium

Ekvivalenty starých předmětů

Níže uvádíme tabulku starých bakalářských předmětů pro odborné matematické obory spolu s jejich nově zavedenými variantami. Předměty jsou seřazeny podle původních kódů.

Tabulku nových bakalářských předmětů najdete zde.

NALG001 Lineární algebra a geometrie I ZS 4/2 Z+Zk 8 NMAG101 Lineární algebra a geometrie 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NALG002 Lineární algebra a geometrie II LS 4/2 Z+Zk 8 NMAG102 Lineární algebra a geometrie 2 LS 4/2 Z+Zk 8
NALG015 Komutativní algebra 1 LS 3/1 Z+Zk 6 NMAG301 Komutativní okruhy ZS 3/1 Z+Zk 6
NALG017 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG337 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 5
NALG018 Úvod do teorie Lieových grup LS 2/2 Z+Zk 6 NMAG334 Úvod do teorie Lieových grup LS 2/2 Z+Zk 5
NALG026 Algebra I ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG201 Algebra 1 ZS 2/1 Z+Zk 4
NALG027 Algebra II LS 2/0 Zk 3 NMAG202 Algebra 2 LS 2/1 Z+Zk 4
NALG028 Okruhy a moduly ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG333 Okruhy a moduly ZS 2/2 Z+Zk 5
NALG032 Proseminář z algebry LS 0/2 Z 3 NMAG261 Proseminář z algebry LS 0/2 Z 2
NALG034 Úvod do algebry ZS 4/2 Z+Zk 8 Dva předměty: NMAG201 a NMAG202
NALG080 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 3 NMMB551 Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry oba 0/2 Z 2
NALG086 Praktická lineární algebra a geometrie LS 4/2 Z+Zk 8 NMAG102 Lineární algebra a geometrie 2 LS 4/2 Z+Zk 8
NALG090 Konečná tělesa LS 2/0 Zk 3 NMAG303 Konečná tělesa ZS 2/0 Zk 3
NALG108 Úvod do matematické logiky ZS 2/0 Zk 3 NMAG162 Úvod do matematické logiky LS 2/0 Zk 3
NDIR020 Obyčejné diferenciální rovnice I LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice ZS 2/2 Z+Zk 5
NDIR021 Obyčejné diferenciální rovnice II ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA407 Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NDMA001 Teorie grafů a algoritmy pro matematiky 1 LS 2/2 Z+Zk 5 NMIN331 Základy kombinatoriky a teorie grafů LS 2/2 Z+Zk 5
NDMA005 Diskrétní matematika ZS 2/2 Z+Zk 4 NMIN105 Diskrétní matematika ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN009 Matematická ekonomie LS 4/0 Zk 6 NMEK531 Matematická ekonomie ZS 2/2 Z+Zk 5
NEKN012 Optimalizace I ZS 4/0 Zk 6 NMSA336 Úvod do optimalizace LS 2/1 Z+Zk 4
NFAP004 Matematika ve financích a pojišťovnictví oba 4/0 Zk 6 NMFM205 Matematika ve financích a pojišťovnictví ZS 4/0 Zk 6
NFAP006 Veřejné finance LS 2/0 Zk 3 NMFM306 Veřejné finance LS 2/0 Zk 3
NFAP007 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky LS 4/2 Z+Zk 8 NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8
NFAP008 Finanční management LS 2/0 Zk 3 NMFM201 Finanční management LS 2/0 Zk 3
NFAP009 Úvod do financí LS 2/0 Zk 3 NMFM104 Úvod do financí LS 2/0 Zk 3
NFAP013 Účetnictví ZS 2/2 Z+Zk 6 NMFM101 Účetnictví 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP014 Účetnictví II LS 2/2 Z+Zk 6 NMFM302 Účetnictví 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NFAP017 Bankovnictví ZS 2/2 Z+Zk 6 NMFM309 Bankovnictví ZS 2/2 Z+Zk 5
NFAP019 Pojišťovací právo ZS 2/0 Zk 3 NMFM305 Pojišťovací právo ZS 2/0 Zk 3
NFAP022 Matematické metody ve financích ZS 2/0 Zk 3 Kterýkoli z předmětů NMFM203 nebo NMFM331
NFAP023 Praktikum ZS 0/2 Z 2 NMFM307 Praktikum z finanční matematiky ZS 0/2 Z 3
NFAP045 Neživotní pojištění 1 ZS 2/0 Z 3 NMFM303 Neživotní pojištění 1 ZS 2/0 Z 3
NFAP046 Neživotní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3 NMFM304 Neživotní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3
NGEM002 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 6 NMAG335 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 5
NGEM012 Diferenciální geometrie křivek a ploch LS 2/2 Z+Zk 5 NMAG204 Geometrie LS 2/1 Z+Zk 4
NLTM006 Základy matematické logiky LS 2/0 Zk 3 NMAG331 Matematická logika ZS 2/0 Zk 3
NMAA001 Matematická analýza 1a ZS 4/2 Z+Zk 8 NMMA101 Matematická analýza 1 ZS 4/4 Z+Zk 10
NMAA002 Matematická analýza 1b LS 4/2 Z+Zk 8 NMMA102 Matematická analýza 2 LS 4/4 Z+Zk 10
NMAA003 Matematická analýza 2a ZS 4/2 Z+Zk 9 NMMA201 Matematická analýza 3 ZS 4/2 Z+Zk 8
NMAA004 Matematická analýza 2b LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA202 Matematická analýza 4 LS 4/2 Z+Zk 8
NMAA016 Teorie funkcí komplexní proměnné I LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA338 Komplexní analýza 1 LS 2/2 Z+Zk 5
NMAA021 Úvod do komplexní analýzy ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA301 Úvod do komplexní analýzy ZS 2/2 Z+Zk 5
NMAA069 Teorie míry a integrálu I ZS 2/0 Zk 3 NMMA203 Teorie míry a integrálu ZS 4/2 Z+Zk 8
NMAA070 Teorie míry a integrálu II LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA203 Teorie míry a integrálu ZS 4/2 Z+Zk 8
NMAA071 Kalkulus Ia ZS 4/2 Z+Zk 8 NMMA111 Kalkulus 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NMAA072 Kalkulus Ib LS 4/2 Z+Zk 8 NMMA112 Kalkulus 2 LS 4/2 Z+Zk 8
NMAA073 Kalkulus IIa ZS 4/2 Z+Zk 8 NMMA211 Kalkulus 3 ZS 4/2 Z+Zk 8
NMAA074 Kalkulus IIb LS 4/2 Z+Zk 8 NMMA212 Kalkulus 4 LS 4/2 Z+Zk 8
NMAI020 Základy teorie metrických prostorů LS 2/0 Zk 3 NMMA262 Základy teorie metrických prostorů LS 2/0 Zk 3
NMAN007 Úvod do optimalizace LS 2/2 Z+Zk 5 NMSA336 Úvod do optimalizace LS 2/1 Z+Zk 4
NMAT039 Obecná topologie I ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA335 Obecná topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NMIB001 Teorie čísel a RSA LS 2/2 Z+Zk 6 NMMB206 Teorie čísel a RSA LS 2/2 Z+Zk 5
NMIB003 Počítačová algebra LS 4/2 Z+Zk 8 NMMB204 Počítačová algebra LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB004 Samoopravné kódy ZS 4/0 Zk 6 NMMB304 Samoopravné kódy LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB005 Teoretická kryptografie ZS 4/2 Z+Zk 9 NMMB305 Teoretická kryptografie ZS 3/1 Z+Zk 6
NMIB006 Aplikovaná kryptografie I ZS 2/0 Zk 3 NMMB301 Aplikovaná kryptografie 1 ZS 2/0 Zk 3
NMIB007 Aplikovaná kryptografie II LS 2/0 Zk 3 NMMB302 Aplikovaná kryptografie 2 LS 2/0 Zk 3
NMIB008 Datové a procesní modely ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMB303 Datové a procesní modely ZS 2/2 Z+Zk 5
NMIB009 Standardy v kryptografii LS 2/0 Zk 3 NMMB532 Standardy a kryptografie LS 2/0 Zk 3
NMIB010 Aplikace bezpečnostních mechanismů LS 2/0 Zk 3 NMMB462 Aplikace bezpečnostních mechanismů LS 2/0 Zk 3
NMIB011 Kryptoanalytické útoky LS 2/0 Zk 3 NMMB404 Kryptoanalytické útoky LS 3/1 Z+Zk 6
NMIB052 Aplikační programování LS 2/2 Z+Zk 5 NMMB202 Aplikační programování LS 2/2 Z+Zk 5
NMOD009 Základy matematického modelování LS 2/2 Z+Zk 5 NMFM310 Základy matematického modelování LS 2/2 Z+Zk 5
NMOD012 Mechanika kontinua ZS 3/2 Z+Zk 7 NMMO401 Mechanika kontinua ZS 2/2 Z+Zk 6
NNUM006 Numerická lineární algebra LS 2/2 Z+Zk 6 NMNM331 Analýza maticových výpočtů 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM009 Základy numerické matematiky LS 4/2 Z+Zk 9 NMNM211 Úvod do numerické matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8
NNUM015 Metoda konečných prvků LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV405 Metoda konečných prvků 1 ZS 2/2 Z+Zk 5
NNUM105 Základy numerické matematiky ZS 4/2 Z+Zk 9 NMNM201 Základy numerické matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8
NPRM044 Programování I ZS 2/2 Z 5 NMIN101 Programování 1 ZS 2/2 Z 5
NPRM045 Programování II LS 2/2 Z+Zk 5 NMIN102 Programování 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NPRM049 Objektově orientované programování ZS 2/2 Z+Zk 5 NMIN201 Objektově orientované programování ZS 2/2 Z+Zk 5
NRFA006 Úvod do funkcionální analýzy ZS 2/2 Z+Zk 6 NMMA331 Úvod do funkcionální analýzy ZS 4/2 Z+Zk 8
NRFA017 Funkcionální analýza LS 2/2 Z+Zk 6 NMNV401 Funkcionální analýza ZS 2/2 Z+Zk 5
NRFA075 Vybrané partie z funkcionální analýzy LS 2/2 Z+Zk 6 NMMA342 Vybrané partie z funkcionální analýzy LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP022 Pravděpodobnost a matematická statistika LS 4/2 Z+Zk 8 NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP027 Výběry z konečných populací LS 2/0 Zk 3 NMST438 Výběrová šetření ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP050 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/0 Zk 6 NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP051 Teorie pravděpodobnosti 2 LS 2/0 Zk 3 NMSA405 Teorie pravděpodobnosti 2 ZS 2/2 Z+Zk 5
NSTP097 Statistika ZS 4/2 Z+Zk 9 NMFM301 Statistika pro finanční matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP129 Pravděpodobnost a statistika ZS 4/2 Z+Zk 8 NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP144 Cvičení z teorie pravděpodobnosti 1 ZS 0/2 Z 3 NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP191 Cvičení z matematické statistiky 1 ZS 0/2 Z 3 NMSA331 Matematická statistika 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP198 Cvičení z náhodných procesů I ZS 0/2 Z 3 NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP201 Matematická statistika 1 ZS 4/0 Zk 6 NMSA331 Matematická statistika 1 ZS 4/2 Z+Zk 8
NSTP202 Matematická statistika 2 LS 4/0 Zk 6 NMSA332 Matematická statistika 2 LS 2/2 Z+Zk 5
NSTP238 Náhodné procesy I ZS 4/0 Zk 6 NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8
NSTP239 Náhodné procesy II LS 4/0 Zk 6 NMSA409 Náhodné procesy 2 ZS 4/2 Z+Zk 8

Last modified: 30 Jun 2014, 08:07:31