Tabulky překódovaných předmětů: Bc. studium

Ekvivalenty nových předmětů

Níže uvádíme tabulku nově zavedených bakalářských předmětů pro odborné matematické obory s jejich starými protějšky. Předměty jsou seřazeny podle nově zavedených kódů.

Tabulku starých bakalářských předmětů najdete zde.

NMAG101 Lineární algebra a geometrie 1 ZS 4/2 Z+Zk 8 NALG001 Lineární algebra a geometrie I ZS 4/2 Z+Zk 8
NMAG102 Lineární algebra a geometrie 2 LS 4/2 Z+Zk 8 NALG002 Lineární algebra a geometrie II LS 4/2 Z+Zk 8
NMAG160 Proseminář z teorie čísel LS 0/2 Z 2 NMIB025 Proseminář z teorie čísel LS 0/2 Z 3
NMAG162 Úvod do matematické logiky LS 2/0 Zk 3 NALG108 Úvod do matematické logiky ZS 2/0 Zk 3
NMAG164 Variace na invarianci LS 0/2 Z 2 NGEM041 Variace na invarianci LS 0/2 Z 3
NMAG201 Algebra 1 ZS 2/1 Z+Zk 4 NALG026 Algebra I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG202 Algebra 2 LS 2/1 Z+Zk 4 NALG027 Algebra II LS 2/0 Zk 3
NMAG204 Geometrie LS 2/1 Z+Zk 4 NGEM012 Diferenciální geometrie křivek a ploch LS 2/2 Z+Zk 5
NMAG261 Proseminář z algebry LS 0/2 Z 2 NALG032 Proseminář z algebry LS 0/2 Z 3
NMAG262 Konvexní tělesa ZS 2/0 Zk 3 NMAT092 Konvexní tělesa ZS 2/0 Zk 3
NMAG271 Seminář ze studentských prací ZS 0/1 Z 1 NALG200 Seminář ze studentských prací ZS 0/1 Z 1
NMAG301 Komutativní okruhy ZS 3/1 Z+Zk 6 NALG015 Komutativní algebra 1 LS 3/1 Z+Zk 6
NMAG302 Algebraické křivky LS 2/2 Z+Zk 5 NMIB054 Algebraické křivky LS 2/2 Z+Zk 5
NMAG303 Konečná tělesa ZS 2/0 Zk 3 NALG090 Konečná tělesa LS 2/0 Zk 3
NMAG331 Matematická logika ZS 2/0 Zk 3 NLTM006 Základy matematické logiky LS 2/0 Zk 3
NMAG333 Okruhy a moduly ZS 2/2 Z+Zk 5 NALG028 Okruhy a moduly ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG334 Úvod do teorie Lieových grup LS 2/2 Z+Zk 5 NALG018 Úvod do teorie Lieových grup LS 2/2 Z+Zk 6
NMAG335 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 5 NGEM002 Úvod do analýzy na varietách ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG337 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 5 NALG017 Úvod do teorie grup ZS 2/2 Z+Zk 6
NMAG363 Studentský algebraický seminář oba 0/2 Z 2 NALG008 Studentský algebraický seminář 1 ZS 0/2 Z 3
NMFM101 Účetnictví 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NFAP013 Účetnictví ZS 2/2 Z+Zk 6
NMFM104 Úvod do financí LS 2/0 Zk 3 NFAP009 Úvod do financí LS 2/0 Zk 3
NMFM201 Finanční management LS 2/0 Zk 3 NFAP008 Finanční management LS 2/0 Zk 3
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky LS 4/2 Z+Zk 8 NSTP129 Pravděpodobnost a statistika ZS 4/2 Z+Zk 8
NMFM203 Matematické metody ve financích ZS 2/0 Zk 3 NFAP022 Matematické metody ve financích ZS 2/0 Zk 3
NMFM205 Matematika ve financích a pojišťovnictví ZS 4/0 Zk 6 NFAP004 Matematika ve financích a pojišťovnictví oba 4/0 Zk 6
NMFM260 Ekonomie LS 2/2 Z+Zk 5 NZZZ061 Ekonomie I (úvodní přednáška) ZS 2/2 Zk 6
NMFM301 Statistika pro finanční matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8 NSTP097 Statistika ZS 4/2 Z+Zk 9
NMFM302 Účetnictví 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NFAP014 Účetnictví II LS 2/2 Z+Zk 6
NMFM303 Neživotní pojištění 1 ZS 2/0 Z 3 NFAP045 Neživotní pojištění 1 ZS 2/0 Z 3
NMFM304 Neživotní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3 NFAP046 Neživotní pojištění 2 LS 2/0 Zk 3
NMFM305 Pojišťovací právo ZS 2/0 Zk 3 NFAP019 Pojišťovací právo ZS 2/0 Zk 3
NMFM306 Veřejné finance LS 2/0 Zk 3 NFAP006 Veřejné finance LS 2/0 Zk 3
NMFM307 Praktikum z finanční matematiky ZS 0/2 Z 3 NFAP023 Praktikum ZS 0/2 Z 2
NMFM308 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8 NFAP007 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky LS 4/2 Z+Zk 8
NMFM309 Bankovnictví ZS 2/2 Z+Zk 5 NFAP017 Bankovnictví ZS 2/2 Z+Zk 6
NMFM310 Základy matematického modelování LS 2/2 Z+Zk 5 NMOD009 Základy matematického modelování LS 2/2 Z+Zk 5
NMFM331 Matematika ve financích ZS 2/2 Z+Zk 5 NFAP022 Matematické metody ve financích ZS 2/0 Zk 3
NMFY160 Fyzika pro matematiky 1 LS 2/2 Z+Zk 5 NFYM002 Fyzika pro matematiky I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMFY261 Fyzika pro matematiky 2 ZS 2/2 Z+Zk 5 NFYM003 Fyzika pro matematiky II LS 2/2 Z+Zk 6
NMIN101 Programování 1 ZS 2/2 Z 5 NPRM044 Programování I ZS 2/2 Z 5
NMIN102 Programování 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NPRM045 Programování II LS 2/2 Z+Zk 5
NMIN105 Diskrétní matematika ZS 2/2 Z+Zk 5 NDMA005 Diskrétní matematika ZS 2/2 Z+Zk 4
NMIN160 Teorie množin LS 2/0 Zk 3 NAIL063 Teorie množin LS 2/0 Zk 3
NMIN201 Objektově orientované programování ZS 2/2 Z+Zk 5 NPRM049 Objektově orientované programování ZS 2/2 Z+Zk 5
NMIN203 Mathematica pro začátečníky oba 0/2 Z 2 NUMV088 Mathematica pro začátečníky oba 0/2 Z 3
NMIN263 Principy počítačů a operační systémy ZS 2/0 Zk 3 NPRM041 Principy počítačů a operační systémy ZS 2/0 Zk 3
NMIN264 Mathematica pro pokročilé oba 0/2 Z 2 NUMV095 Mathematica pro pokročilé oba 0/2 Z 3
NMIN266 Aplikace a využití počítačů v matematice LS 0/2 Z 2 NPRM043 Aplikace a využití počítačů v matematice ZS 2/1 Z 5
NMIN267 Úvod do hlubin TeXu ZS 2/0 Z 2 NPRM024 Úvod do hlubin TeXu ZS 2/0 Z 3
NMIN331 Základy kombinatoriky a teorie grafů LS 2/2 Z+Zk 5 NDMA001 Teorie grafů a algoritmy pro matematiky 1 LS 2/2 Z+Zk 5
NMIN364 Vybrané aspekty operačního systému UNIX LS 2/0 Z 2 NPRM031 Vybrané aspekty operačního systému UNIX ZS 2/0 Z 3
NMMA101 Matematická analýza 1 ZS 4/4 Z+Zk 10 NMAA001 Matematická analýza 1a ZS 4/2 Z+Zk 8
NMMA102 Matematická analýza 2 LS 4/4 Z+Zk 10 NMAA002 Matematická analýza 1b LS 4/2 Z+Zk 8
NMMA111 Kalkulus 1 ZS 4/2 Z+Zk 8 NMAA071 Kalkulus Ia ZS 4/2 Z+Zk 8
NMMA112 Kalkulus 2 LS 4/2 Z+Zk 8 NMAA072 Kalkulus Ib LS 4/2 Z+Zk 8
NMMA201 Matematická analýza 3 ZS 4/2 Z+Zk 8 NMAA003 Matematická analýza 2a ZS 4/2 Z+Zk 9
NMMA202 Matematická analýza 4 LS 4/2 Z+Zk 8 NMAA004 Matematická analýza 2b LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA203 Teorie míry a integrálu ZS 4/2 Z+Zk 8 Dva předměty: NMAA069 a NMAA070
NMMA211 Kalkulus 3 ZS 4/2 Z+Zk 8 NMAA073 Kalkulus IIa ZS 4/2 Z+Zk 8
NMMA212 Kalkulus 4 LS 4/2 Z+Zk 8 NMAA074 Kalkulus IIb LS 4/2 Z+Zk 8
NMMA262 Základy teorie metrických prostorů LS 2/0 Zk 3 NMAI020 Základy teorie metrických prostorů LS 2/0 Zk 3
NMMA301 Úvod do komplexní analýzy ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAA021 Úvod do komplexní analýzy ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA331 Úvod do funkcionální analýzy ZS 4/2 Z+Zk 8 NRFA006 Úvod do funkcionální analýzy ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA333 Obyčejné diferenciální rovnice ZS 2/2 Z+Zk 5 NDIR020 Obyčejné diferenciální rovnice I LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA335 Obecná topologie 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NMAT039 Obecná topologie I ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMA338 Komplexní analýza 1 LS 2/2 Z+Zk 5 NMAA016 Teorie funkcí komplexní proměnné I LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA342 Vybrané partie z funkcionální analýzy LS 2/2 Z+Zk 5 NRFA075 Vybrané partie z funkcionální analýzy LS 2/2 Z+Zk 6
NMMA361 Metrické struktury ZS 2/0 Zk 3 NMAA006 Metrické struktury ZS 2/0 Zk 3
NMMA465 Řešitelský seminář oba 0/2 Z 3 NMAT038 Řešitelský seminář oba 0/2 Z 3
NMMB160 Úvod do klasických a moderních metod šifrování LS 2/0 Zk 3 NALG082 Úvod do klasických a moderních metod šifrování LS 2/0 Zk 3
NMMB202 Aplikační programování LS 2/2 Z+Zk 5 NMIB052 Aplikační programování LS 2/2 Z+Zk 5
NMMB204 Počítačová algebra LS 3/1 Z+Zk 6 NMIB003 Počítačová algebra LS 4/2 Z+Zk 8
NMMB206 Teorie čísel a RSA LS 2/2 Z+Zk 5 NMIB001 Teorie čísel a RSA LS 2/2 Z+Zk 6
NMMB301 Aplikovaná kryptografie 1 ZS 2/0 Zk 3 NMIB006 Aplikovaná kryptografie I ZS 2/0 Zk 3
NMMB302 Aplikovaná kryptografie 2 LS 2/0 Zk 3 NMIB007 Aplikovaná kryptografie II LS 2/0 Zk 3
NMMB303 Datové a procesní modely ZS 2/2 Z+Zk 5 NMIB008 Datové a procesní modely ZS 2/2 Z+Zk 6
NMMB304 Samoopravné kódy LS 3/1 Z+Zk 6 NMIB004 Samoopravné kódy ZS 4/0 Zk 6
NMMB305 Teoretická kryptografie ZS 3/1 Z+Zk 6 NMIB005 Teoretická kryptografie ZS 4/2 Z+Zk 9
NMMB360 Úvod do algebraické teorie čísel LS 2/0 Zk 3 NMIB053 Úvod do algebraické teorie čísel LS 2/0 Zk 3
NMMB362 Studentský kryptologický seminář LS 0/2 Z 2 NMIB022 Studentský kryptologický seminář 1 oba 0/2 Z 3
NMNM201 Základy numerické matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8 NNUM105 Základy numerické matematiky ZS 4/2 Z+Zk 9
NMNM211 Úvod do numerické matematiky ZS 4/2 Z+Zk 8 NNUM009 Základy numerické matematiky LS 4/2 Z+Zk 9
NMNM331 Analýza maticových výpočtů 1 ZS 2/2 Z+Zk 5 NNUM006 Numerická lineární algebra LS 2/2 Z+Zk 6
NMSA160 Pravděpodobnostní a statistické problémy LS 2/2 Z+Zk 5 NSTP064 Diskrétní pravděpodobnost ZS 2/0 Zk 3
NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika LS 4/2 Z+Zk 8 NSTP022 Pravděpodobnost a matematická statistika LS 4/2 Z+Zk 8
NMSA260 Principy statistického uvažování LS 2/0 Zk 3 NSTP003 Principy statistického uvažování LS 2/0 Zk 3
NMSA331 Matematická statistika 1 ZS 4/2 Z+Zk 8 NSTP201 Matematická statistika 1 ZS 4/0 Zk 6
NMSA332 Matematická statistika 2 LS 2/2 Z+Zk 5 NSTP202 Matematická statistika 2 LS 4/0 Zk 6
NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/2 Z+Zk 8 NSTP050 Teorie pravděpodobnosti 1 ZS 4/0 Zk 6
NMSA334 Náhodné procesy 1 LS 4/2 Z+Zk 8 NSTP238 Náhodné procesy I ZS 4/0 Zk 6
NMSA336 Úvod do optimalizace LS 2/1 Z+Zk 4 NEKN012 Optimalizace I ZS 4/0 Zk 6

Last modified: 30 Jun 2014, 08:07:19