Seznam povinných předmětů programu OM

Matematická analýza 1 (4/4, Z+Zk, 1ZS, 10 ECTS)
Úvod do komplexní analýzy (2/2, Z+Zk, 3ZS, 5 ECTS)

Matematická analýza 1

(4/4, Z+Zk, 1ZS, 10 ECTS)

Anotace

Výroková a predikátová logika, množiny, reálná a komplexni čísla, limita posloupnosti, limita a spojitost funkce, zavedení elementárních funkcí, derivace funkce, Taylorův polynom.

Literatura

Základní:
V. Jarník: Diferenciální počet I, Academia, 1984.
V. Jarník: Diferenciální počet II, Academia, 1984.
B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, 2003.
J. Milota: Matematická analýza I, 1. a 2. část (skriptum), MFF UK, 1978.
L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress, 2006.

Doplňková:
J. Čerych a kol.: Příklady z matematické analýzy V (skriptum), MFF UK, 1983.
P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2.-4. semestr, Matfyzpress, 2006.
J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum), MFF UK, 1982.
I. Netuka, J. Veselý: Příklady z matematické analýzy III (skriptum), MFF UK, 1977.
W. Rudin: Principles of mathematical analysis, McGraw-Hill, 1976.

Odkaz na sylabus

sylabus ze dne 20.11.2017

Nahoru!

Úvod do komplexní analýzy

(2/2, Z+Zk, 3ZS, 5 ECTS)

Anotace

Těleso komplexních čísel, rozšířená komplexní rovina, derivace podle komplexní proměnné, holomorfní funkce, mocninné řady a elementární funkce, křivkový integrál v komplexním oboru, vztah k primitivním funkcím, index bodu ke křivce, lokální Cauchyova věta, Cauchyův vzorec a jeho důsledky, izolované singularity, rezidua a reziduová věta, globální Cauchyova věta a Cauchyův vzorec a jejich důsledky

Literatura

Základní:
Veselý, J.: Komplexní analýza (pro učitele), Karolinum Praha, 2000.
Novák, B.: Analýza v komplexním oboru (skripta), SPN Praha, 1980.
Kopáček, J.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky IV, Matfyzpress 2009.

Doporučená:
Rudin, W.: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia Praha, 1977; přepracované vydání 2003

Odkaz na sylabus

sylabus ze dne

Nahoru!