Návrhy nových studijních plánů OM

V souboru 171025-bc-omat-ma.xls je navržen studijní plán programu OM zaměření MA. Vychází z varianty v2-b společného dvouletí, vizte 0612-bc-omat.xls. Zatím probíhá diskuze o předmětu G2, který má obsahovat plošný integrál a připravit studenty na studium předmětu ÚPDR.

Možnosti nových studijních plánů OM

V souboru 0606-bc-omat.xls jsem navrhl varianty studijních plánů 2. roku studia oboru OM. Přihlédl jsem k výsledkům práce pracovních skupin. Návrhy jsou určeny k zamyšlení a nebyli předem důkladně konzultovány. Tak je potřeba k nim přistupovat. Je potřeba se snažit nalézt shodu.

V souboru 0612-bc-omat.xls je modifikována varianta v2-b. Toto je momentálně preferovaná varianta společného dvouletí.

Diskutovat je možné hlavně na pedagogické radě. Její schůzky jsou v pondělí s seminární místnosti KMA od 14:00. Případně je možné reagovat na vnitrofakultním fóru.

Revize sylabů povinných předmětů OM

Diskutovat o povinných předmětech oboru OM a úpravách jejich sylabů je možné na vnitrofakultním fóru.

Lineární algebra a numerická matematika

Matematická analýza

Algebra a Geomerie

Míra a pravděpodobnost

Programování

Pokročilé přednášky zaměření AN a NM

Last modified: 07 Aug 2013, 15:37:03