Výuka - LS 2014/2015

Základy matematického modelování (NMFM310) - Pondělí 9:00, K6

Zkoušky:

Zkouška má písemnou formu a skládá se ze dvou částí: početní a teoretické. Zadání příkladů v početní části může být i ve formě slovní úlohy - v takovém případě je nutné problém nejprve matematicky formulovat. Na vypracování je celkově k dispozici 2,5 hodiny. Nejsou povoleny žádné poznámky z přednášky či cvičení ani kalkulačky.

Termíny: čtvrtky od 9:00 (podrobnosti v SISu). Na květen a červen 2015 bylo vypsáno celkem 5 termínů s dostatečnou kapacitou. V případě potřeby bude vypsán ještě nejvýše jeden zkouškový termín v září 2015.

Hodnocení: Za vyřešení příkladů v početní části je možné získat až 20 bodů, za zodpovězení otázek v teoretické části je možné získat také až 20 bodů. V případě nerozhodného výsledku (bodový zisk těsně na hraně mezi známkami) bude nabídnuto ústní dozkoušení.

 • Hodnocení "výborně" dostane student, který získal alespoň 18 bodů z početní části a alespoň 16 bodů z teoretické části.
 • Hodnocení "velmi dobře" dostane student, který získal alespoň 16 bodů z početní části a alespoň 13 bodů z teoretické části.
 • Hodnocení "dobře" dostane student, který získal alespoň 14 bodů z početní části a alespoň 10 bodů z teoretické části.

Materiály k přednášce (převzato a upraveno podle materiálů RNDr. Michaely Prokešové, Ph.D.):

Doplňkové materiály k přednášce:

Materiály ke cvičení:

 • Zadání cvičení č. 1 najdete zde.
 • Zadání cvičení č. 2 najdete zde, dále soubor ObyvatelstvoUSA.csv.
 • Zadání cvičení č. 3 najdete zde.
 • Zadání cvičení č. 4 najdete zde.
 • Zadání cvičení č. 5 a 6 najdete zde.
 • Zadání cvičení č. 7 najdete zde.
 • Zadání cvičení č. 8 najdete zde.
 • Zadání cvičení č. 9 najdete zde, a dále soubor casrady.csv.
 • Cvičení č. 10: ukázka zkouškové písemky.
 • Zadání cvičení č. 11 najdete zde.

Cvičení z Prostorového modelování (NMTP438) - Pondělí 15:40, K2

Podmínky získání zápočtu: přiřazení ke cvičení v Grupíku v SISu, alespoň 70 % docházky (tedy nejvýše 3 absence z 12 cvičení), aktivní účast na cvičení.

Cvičení z Pravděpodobnostních a statistických problémů (NMSA160) - Středa 12:20, 14:00, K2

Podmínky získání zápočtu: přiřazení k dané paralelce v Grupíku v SISu, alespoň 70 % docházky (tedy nejvýše 3 absence z 12 cvičení), aktivní účast na cvičení.Výuka - ZS 2014/2015

Cvičení z Náhodných procesů 2 (NMSA409) - Pondělí 10:40, K8

Doporučená literatura: Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II, Karolinum, Praha, 2007.
Podmínky k získání zápočtu najdete zde.
Výsledky první písemky najdete zde. K úspěšnému napsání písemky bylo potřeba získat alespoň 10 bodů ze 14.
Výsledky druhé písemky najdete zde. K úspěšnému napsání písemky bylo potřeba získat alespoň 10 bodů ze 14.

Cvičení z Prostorové statistiky (NMST543) - Středa 17:20, K5

Podmínky k získání zápočtu: účast na cvičení, zápočtová úloha.

Materiály k práci s R a Spatstatem:
Část I. (bodové procesy - neparametrické odhady charakteristik).
Část II. (bodové procesy - obálkové testy).
Část III. (bodové procesy na lineárních sítích).
Část IV. (odhady parametrů v modelech shlukových a regulárních bodových procesů).
Část V. (kótované bodové procesy).
Část VI. (geostatistika - variogram a jeho odhady).
Část VII. (geostatistika - krigování).