Výuka - LS 2013/2014

Cvičení z Pravděpodobnostních a statistických problémů (NMSA160) - Středa 17:20, K2

Výuka - ZS 2013/2014

Cvičení z Pravděpodobnosti a statistiky (NMAI059) - Pondělí 14:00, S10

Podmínky k získání zápočtu: zápis na cvičení v grupíku v SISu, získání dostatečného počtu bodů za docházku, zápočtovou písemku a domácí úkol - viz podrobné podmínky.
Doporučená literatura: Dupač, V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Karolinum, Praha, 2005 (množství řešených příkladů), a další.

Upozorňuji, že na cvičení (a zvláště písemku), může být vhodné přinést si kalkulačku.

Aktuálně:

Výsledky zápočtové písemky najdete zde.

Náhradní cvičení proběhne 11.11.2013 od 9:00 v učebně S6 na Malé Straně.

Opravná písemka proběhne v úterý 14.1.2014 od 9:00 v učebně K8 v Karlíně. Podmínky platí stejné jako na řádném termínu. Pro účely zápočtu se bude počítat lepší z obou výsledků. Opravnou písemku zajišťuje Mgr. Radim Navrátil.

Zápočtová písemka proběhne 9. 12. 2013 a bude na 90 minut (mínus čas na rozdání a vysvětlení zadání). Bude obsahovat 4 příklady pokrývající látku probranou na cvičení od začátku semestru do okamžiku písemky - tedy včetně centrální limitní věty. Během zápočtové písemky bude možné používat kalkulačku a vlastnoručně připravené poznámky (soupis vzorečků, definic, vět apod., NESMÍ obsahovat řešené příklady) na jednom listu formátu A4 popsaném nejvýše ze dvou stran. Nepřipouštíme vytištěné nebo okopírované materiály, opravdu jen vlastní rukou psané. Přípustnost materiálů bude kontrolována. Jiné podpůrné materiály nejsou dovoleny.

Zápočtová úloha:

Zde najdete zadání zápočtové úlohy včetně pokynů pro vypracování a odevzdání práce (deadline 10.3.2014, zpracování simulací ve statistickém programu R).

Materiály k jednotlivým cvičením:

Cvičení č. 1 - klasická pravděpodobnost (7.10.2013)
Cvičení č. 2 - geometrická pravděpodobnost, nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti (14.10.2013)
Cvičení č. 3 - Bayesova věta, diskrétní náhodné veličiny (21.10.2013)
Cvičení č. 4 - Diskrétní náhodné veličiny (4.11.2013)
Cvičení č. 5 - Spojité náhodné veličiny (11.11.2013)
Cvičení č. 6 - Náhodné vektory (11.11.2013)
Cvičení č. 7 - Kvantilová funkce, transformace a součty náhodných veličin (18.11.2013)
Cvičení č. 8 - Normální rozdělení, Čebyševova nerovnost (25.11.2013)
Cvičení č. 9 - Centrální limitní věta (2.12.2013)
Cvičení č. 10 - Písemná práce (9.12.2013)
Cvičení č. 11 - Bodové odhady (16.12.2013)
Cvičení č. 12 - Intervalové odhady (16.12.2013) + ukázkový skript v R
Cvičení č. 13 - Testování hypotéz (6.1.2014) + ukázkový skript v R

Výsledky (některých) příkladů najdete zde.

Doplňkové materiály:

Užitečnost statistiky pro Computer Science leží například v možnostech analýzy "velkých dat", rozsáhlých datových souborů, které nejde analyzovat pomocí tradičních metod a bez využití statistických postupů. Viz rozhovor s Dirkem de Roose, analytikem IBM.

Program R (výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat) je možné stáhnout zde. Na stejné stránce najdete i podrobnou dokumentaci.
Stručné návody pro práci v R najdete na stránkách doktora Komárka a docenta Kulicha.
K prvnímu vyzkoušení doporučuji zejména stručný úvod docenta Kulicha.