Výuka - LS 2012/2013

Cvičení z Pravděpodobnosti a matematické statistiky (NSTP022) - Čtvrtek 14:00, K12

Informace k organizaci cvičení a podmínky získání zápočtu najdete zde.
Doporučená literatura: Dupač, V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Karolinum, Praha, 2005.

Upozorňuji, že na cvičení (a zvláště písemky), může být vhodné přinést si kalkulačku.

Aktuálně:

Seznam studentů s nárokem na zápočet najdete zde.

Na stránce Ing. Marka Omelky, PhD. najdete podrobnosti k opravné zápočtové písemce a materiálům, které budete mít k dispozici u zkoušky (statistické tabulky a vzorce pro výpočet intervalových odhadů).

Třetí písemná práce proběhla 23.5., výsledky najdete zde.

Druhá písemná práce proběhla 25.4., výsledky najdete zde.

První písemná práce proběhla 4.4., výsledky najdete zde. Pokud jsem u Vašeho jména nenašel přezdívku určenou k publikování výsledků na webu, nejste v tabulce uvedeni. Máte-li zájem zjistit svůj výsledek dříve než ve čtvrtek na cvičení, kontaktujte mě emailem.

Materiály k jednotlivým cvičením:

Cvičení č. 1 - klasická pravděpodobnost (21.2.2013)
Cvičení č. 2 - nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec (28.2.2013)
Cvičení č. 3 - diskrétní náhodné veličiny (7.3.2013)
Cvičení č. 4 - spojité náhodné veličiny (14.3.2013)
Cvičení č. 5 - náhodné vektory (21.3.2013)
Cvičení č. 6 - náhodné vektory II. (28.3.2013)
Cvičení č. 7 - limitní věty (4.4.2013)
Cvičení č. 8 - limitní věty II. (11.4.2013)
Cvičení č. 9 - centrální limitní věta, bodové odhady (18.4.2013)
Cvičení č. 10 - bodové odhady II. (25.4.2013)
Cvičení č. 11 - intervalové odhady (2.5.2013)
Cvičení č. 12 - testování hypotéz (9.5.2013)
Cvičení č. 13 - Neymanova-Pearsonova věta, regrese (23.5.2013)

Doplňkové materiály:

Odkazy na další materiály s příklady k procvičení (a případně jejich výsledky) najdete na stránkách Ing. Marka Omelky, PhD. (centrální stránka pro všechny paralelky).

Výuka - ZS 2012/2013

Cvičení z Pravděpodobnosti a statistiky (NMAI059) - Úterý 10:40, S11

Seznam studentů s nárokem na zápočet.

Podmínky k získání zápočtu: zápis na cvičení v grupíku v SISu, získání dostatečného počtu bodů za docházku, zápočtovou písemku a domácí úkol - viz podrobné podmínky.
Doporučená literatura: Dupač, V., Hušková, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Karolinum, Praha, 2005 (množství řešených příkladů), a další.

Upozorňuji, že na cvičení (a zvláště písemku), může být vhodné přinést si kalkulačku.

Aktuálně:

Opravná písemka proběhne ve středu 9.1.2013 od 15:40 v učebně S9. Délka písemky i rozsah zkoušené látky budou odpovídat původnímu termínu písemky, tj. práce na 90 minut a v písemce se může objevit látka probraná na cvičení od začátku semestru po centrální limitní větu (včetně). Doporučuji přinést si na písemku kalkulačku a vytištěný dokument s vybranými vzorci. Jiné materiály jako zápisky z přednášky a cvičení k dispozici nebudou.

Zápočtová písemka proběhne 4. 12. 2012 a bude na 90 minut (mínus čas na rozdání a vysvětlení zadání). Bude obsahovat 4 příklady pokrývající látku probranou na cvičení od začátku semestru do okamžiku písemky - tedy včetně centrální limitní věty. Během zápočtové písemky bude možné používat tento dokument s vybranými vzorci. Můžete si jej vytisknout a používat při písemce. Jiné materiály jako zápisky z přednášky a cvičení k dispozici nebudou.

Zápočtová úloha:

Zde najdete zadání zápočtové úlohy včetně pokynů pro vypracování a odevzdání práce. Odkazy na zadání úloh z minulých let najdete na stránce Šárky Hudecové.

Materiály k jednotlivým cvičením:

Cvičení č. 1 - klasická pravděpodobnost (2.10.2012)
Cvičení č. 2 - geometrická pravděpodobnost, nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti (9.10.2012)
Cvičení č. 3 - Bayesova věta, diskrétní náhodné veličiny (16.10.2012)
Cvičení č. 4 - Diskrétní náhodné veličiny (23.10.2012)
Cvičení č. 5 - Spojité náhodné veličiny (30.10.2012)
Cvičení č. 6 - Náhodné vektory (6.11.2012)
Cvičení č. 7 - Kvantilová funkce, transformace a součty náhodných veličin (13.11.2012)
Cvičení č. 8 - Normální rozdělení, Čebyševova nerovnost (20.11.2012)
Cvičení č. 9 - Centrální limitní věta (27.11.2012)
Cvičení č. 10 - Písemná práce (4.12.2012)
Cvičení č. 11 - Prostý náhodný výběr, bodové odhady (11.12.2012)
Cvičení č. 12 - Bodové a intervalové odhady (18.12.2012) + ukázkový skript v R
Cvičení č. 13 - Testování hypotéz (8.1.2013) + ukázkový skript v R

Doplňkové materiály:

Výsledky vybraných cvičení najdete na stránce Šárky Hudecové. Pozor na čísla příkladů, nemusí se shodovat s řazením a číslováním v naší paralelce. Najdete zde také příklady k dalšímu procvičení, včetně výsledků.

Ad rozptyl hypergeometrického rozdělení: dvě populace ("0" a "1"), výběr bez vracení, zajímá nás počet "1" ve výběru o rozsahu n.
Výpočet střední hodnoty a rozptylu kombinatoricky (složitější): zde (viz attachments).
Výpočet využívající reprezentaci pomocí veličin X_i, kde X_i = 1, pokud i-tý tažený prvek je "1", a X_i = 0 jinak (pravděpodobnostní přístup): zde.

Program R (výpočetní prostředí pro statistickou analýzu dat) je možné stáhnout zde. Na stejné stránce najdete i podrobnou dokumentaci.
Stručné návody pro práci v R najdete na stránkách doktora Komárka a docenta Kulicha.
K prvnímu vyzkoušení doporučuji zejména stručný úvod docenta Kulicha.