A. Pidnebesna, K. Helisová, J. Dvořák, R. Lechnerová, T. Lechner (2016)

Statistical analysis and modelling of submissions to municipalities in the Czech Republic

Informační Bullentin České statistické společnosti (Information Bullentin of the Czech statistical society), 27 (4), p. 1-18.

Abstract:

In the recent years, space-time point processes were recognised as a valuable tool in modelling different random events in fields such as biology, medicine, material sciences or economy. Nevertheless, new applications occur frequently. This paper concerns the use of the space-time point processes for modelling of submissions to municipalities in the Czech Republic. The positions and times of submissions are considered to be coordinates in the subset of Euclidean space, so they form a space-time point pattern which is to be analysed. Both continuous and discrete approaches to statistical inference and modelling are employed and their advantages and disadvantages are described. Finally, the most appropriate model is chosen, fitted to the data and its suitability is justified through classical methods of spatial statistics using mainly simulations.

V posledních letech se časoprostorové bodové procesy ukázaly být užitečným nástrojem při modelování různých náhodných jevů, např. v oblasti biologie, medicíny, materiálových věd či ekonomie, a proto se nyní často vyskytují jejich nové aplikace. Tento článek se zabývá použitím časoprostorových bodových procesů pro modelování korespondence přicházející úřadům v různých obcích České republiky. Geografické polohy a doby podání předmětů korespondence jsou uvažovány coby souřadnice v podmnožině euklidovského prostoru, což znamená, že tvoří právě časoprostorový bodový proces, který je analyzován. K analýze je použitý jak spojitý tak diskrétní přístup, přičemž jsou popsány jejich výhody a nevýhody. Na závěr je vybrán nejvhodnější model, jehož vhodnost je testována pomocí klasických metod prostorové statistiky s využitím simulací.