Tato stránka obsahuje informace potřebné pro provedení oponentury Grantu FRVŠ číslo 2733/2003.

Název grantu: Hostování V. Ščerbakova

Řešitel grantu: Aleš Drápal

Formulář žádosti o grant.

Částečně vyplněný Protokol o závěrečném oponentním řízení.

Výkaz hospodaření s přidělenými prostředky.

Závěrečná zpráva řešitele o řešení projektu společně s přílohami, kterými jsou jednak podklady předmětu Základy teorie kvazigrup a několik jejich aplikací v kryptografii (ALG101), jednak souborné přehledné pojednání o použití kvazigrup a lup v kryptografii.

V Praze 18. prosince 2003