Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.

                                                                  Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš!

Adresa: KDM (místnost 453, 4. p.)

                Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

Telefon: 221 913 225  

 Mail: emil.calda@mff.cuni.cz

 

Životopisné údaje:

Absolvent MFF UK.  1958 – 73 učitel na gymnáziu v Praze. Od roku 1973 člen KDM.

RNDr. – 1975,  CSc. – 1985,  docent – 1989. 

 

Výuka (2007 – 08) 

Kombinatorický seminář I UMV 019 +Kombinatorický seminářII  UMV 020                 

Obsah seminářů:  I -  Řešení kombinatorických úloh. Užití generujících funkcí.

                            II - Rozklady přirozených čísel na přirozené sčítance. Booleova algebra.   

 

Konzultace: 

Podle domluvy, možno i mailem                                        

 

Publikace 

Učebnice VŠ: 

Blažek, Calda, Koman, Kussová: Algebra a teoretická aritmetika, I. díl, SPN, 1983

Odvárko, Calda, Šedivý, Židek: Metody řešení matematických úloh, SPN, 1990

Calda: Kombinatorika pro učitelské studium, Matfyzpress,1996

 

Učebnice SŠ:

Bušek, Calda: Základní poznatky z matematiky, Prometheus (matematika pro gymnázia)

Dupač, Calda: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, Prometheus (mat. pro gymn.)

Calda:  Komplexní čísla, Prometheus (matematika pro gymnázia)

Calda:  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, I. díl, Prometheus

Calda:  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, II. díl, Prometheus  

Calda:   Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, III. díl, Prometheus

Calda:   Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, IV. díl, Prometheus

Calda:   Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, I., II., III. díl, Prometheus

Petránek, Calda, Hebák: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU, (4. část), Prometheus

 

Jiné knižní publikace:

Calda:   Rovnice ve škole neřešené, Prometheus, 1995

Calda:   Úvod do obecné teorie prostoru, Karolinum, 2003  (Matematicko-fyzikální poezie)

Calda:   Pedagogické zásady a termíny ve výuce M&F, Prometheus, 2003

Calda:    Základy patamatematiky, Prometheus, 2005      

Calda:     Sbírka řešených úloh - Středoškolská matematika pod mikroskopem, Prometheus, 2006

 

Časopisecké články:

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie:

                                     K vyučování matematice na střední škole, roč. 34, č. 3

Matematika – Fyzika – InformatikaV 1. až 15. ročníku, tj. v letech 1990 až 2005,

                                     celkem 56 článků k různým tématům středoškolské matematiky

Učitel matematiky     V 1. až 14. ročníku,  tj. v letech 1991 až 2005, celkem  30 článků

                                      k různým tématům středoškolské matematiky

Rozhledy matematicko-fyzikální: V 52. až  80. ročníku, tj. v letech 1973 až  2005, celkem 100     

                                      článků určených středoškolským studentům, zájemcům o matematiku    

                                      a fyziku                    

 

O humanizaci vzdělání a školské matematiky

Ukázka z Úvodu do obecné teorie prostoru:

 Binomická věta:        Setkal jsem se na Hradčanech

                                    před Dómem

                                    se svým starým dobrým známým

                                    binómem.

                                    Prohodili jsme spolu pár

                                    binomických vět, 

                                    jak se nám od doby mládí

                                    značně změnil svět,

                                    že už dneska ženský nejsou,

                                    co bejvaly dřív,

                                    a že bude nejlíp zajít

                                    někam na pár piv.

                                    Na ten večer vzpomínám pln

                                    dojetí,

                                    jak jsme se tam umocnili

                                    na třetí!

 

Ukázka z Pedagogických zásad a termínů ve výuce M&F:

 Pedagogická zásada č. 93:

                                           Zíráme-li na obrázek představující rozbor konstrukční úlohy dostatečně dlouho a stále nic nevidíme, spojíme dva namátkově vybrané body a koukáme, jestli už něco vidíme. Jestliže ani teď nic nevidíme, spojujeme postupně další a další body tak dlouho, dokud něco neuvidíme, nebo dokud nevznikne taková změť čar, že už vůbec nic vidět nemůžeme. V tomto případě nakreslíme původní obrázek znovu, spojíme jiné dva body a celý postup opakujeme.

 

Činnost mimo  katedru

Člen redakční rady Rozhledů matematicko-fyzikálních

Člen redakční rady čtvrtletníku Kukátko (periodikum v místě bydliště)

 Přednášky pro učitele matematiky SŠ v rámci Národního institutu pro další vzdělávání

Výuka matematiky na VŠMIE (Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky)

Jogging – 24 účastí na Běchovicích (nejlépe v roce 1980 za 44:23,8 min.), 30 účastí na Velké               

                Kunratické (nejlépe v roce 1979 za 16:31,9 min.) Za účast v maratónských bězích

                získán titul HgS (Rtuťovitý stařík).

                                                          

                                                            Buď pozdraven, kdo s dobrým úmyslem odcházíš....