Obor doktorského studia 4M9 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika 

Školitelé a témata doktorských prací
Předměty doktorského studia
Další předměty
Pokročilé partie oboru
Státní doktorská zkouška
Požadavky k SDZ
Disertační práce
Stipendium za oborově významnou publikační aktivitu
Formulář žádosti o stipendium za oborově významnou publikační aktivitu (ke stažení)
Složení RDSO
Vnitřní záležitosti RDSO

Branch of doctoral studies 4M9 Probability and statistics, econometrics and financial mathematics 

Advisors and dissertation topics
Courses of doctoral studies
Further courses
Advanced topics of branch