Obor 4M9 a Program P4M9 doktorského studia Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika 

Školitelé a témata doktorských prací
Předměty doktorského studia
Další předměty
Pokročilé partie oboru
Státní doktorská zkouška
Požadavky k SDZ
Disertační práce
Stipendium za oborově významnou publikační aktivitu
Formulář žádosti o stipendium za oborově významnou publikační aktivitu (ke stažení)
Složení RDSO 4M9
Složení oborové rady P4M9
Vnitřní záležitosti RDSO

Branch 4M9 and Program P4M9 of doctoral studies Probability and statistics, econometrics and financial mathematics 

Advisors and dissertation topics
Courses of doctoral studies
Further courses
Advanced topics of branch