Jindřich Bečvář


doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: (+420) 221 913 251
Fax: (+420) 222 323 394
e-mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zaměření:

Algebra, lineární algebra.
Historie matematiky (linerární algebra, algebra, řecká matematika, matematika na našem území v 19. století).


Seznam publikací

Vedené práce

Rozvrh a další aktuální informace

Doktorské studium 4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky

Edice Dějiny matematikyVýuka:

Návod ke studiu matematiky (1828)

1.  Lineární algebra: 
  Lineární algebra I. a II.
NMUM103 a NMUM104
Zapocty, zkousky
literatura   
ucebnice-opravy

2.  Základy aritmetiky a algebry: 

Základy aritmetiky a algebry I. Úvod
NMUM105
Kolokvium
Literatura 
Cvičení
Ucebnice

Základy aritmetiky a algebry II. NMUM106
Kolokvium
Literatura
Cvičení
Ucebnice

 
3.  Dějiny matematiky: 

Dějiny matematiky I. (pro bakalářské studium)
NMUM305
informace
literatura

Dějiny matematiky II. (pro bakalářské studium) NMUM306
informace
literatura
okruhy ke zkoušce
  Matematika ve starověku I (výběr.)
NMUM603
informace
  Matematika ve starověku II (výběr.)
NMUM604
informace

Didakticko-historický seminář (výběr.)
Literatura k dějinám matematiky

Témata seminárních prací z dějin matematiky


O vzdělávání

Matematika, vzdělanost a vzdělávání

Konference   Matematika - základ evropské vzdělanosti

K čemu mi to bude? aneb Milý Pepíčku

Jak zvelebit učitelství

A přece se točí! Ale naopak! aneb Ať žije přírodovědné vzdělání!