Jindřich Bečvář


doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: (+420) 221 913 251
Fax: (+420) 222 323 394
e-mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zaměření:

Algebra, lineární algebra.
Historie matematiky (linerární algebra, algebra, řecká matematika, matematika na našem území v 19. století).


Seznam publikací

Vedené práce

Rozvrh a další aktuální informace

Doktorské studium 4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky

Edice Dějiny matematiky

Mezinárodní konference Dějiny matematiky

Hejného projekt


Výuka:

Návod ke studiu matematiky (1822)


Lineární algebra: 
  Lineární algebra I. a II.
NMUM103 a NMUM104
Zapocty, zkousky
literatura   
ucebnice-opravy


 

Literatura k dějinám matematiky


O vzdělávání

Matematika, vzdělanost a vzdělávání

Konference   Matematika - základ evropské vzdělanosti

K čemu mi to bude? aneb Milý Pepíčku  (nahrávka, mluví Jindřich Michalik)

Jak zvelebit učitelství

A přece se točí! Ale naopak! aneb Ať žije přírodovědné vzdělání!