Jindřich Bečvář


doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: (+420) 221 913 251
Fax: (+420) 222 323 394
e-mail: becvar@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zaměření:

Algebra, lineární algebra.
Historie matematiky (linerární algebra, algebra, řecká matematika, matematika na našem území v 19. století).


Viz též   https://www.fd.cvut.cz/personal/becvajin/


Seznam publikací

Vedené práce

Doktorské studium 4M8 - Obecné otázky matematiky a informatiky

Edice Dějiny matematiky

Mezinárodní konference Historie matematiky

Čtyřicet konferencí Historie matematiky

Hejného projekt


Výuka:

Návod ke studiu matematiky (1822)


Lineární algebra  I a II

  NMUM103 a NMUM104

Zapocty, zkousky
literatura 
ucebnice-opravy

ZIMNÍ SEMESTR

Témata ke zkouškám v ZS


První týden   

Druhý týden

Třetí týden

Čtvrtý týden

Pátý týden

Šestý týden

Sedmý týden

Osmý týden


Devátý týden

Desátý týden

Jedenáctý týden

Dvanáctý týden

LA-Vanoce


Třináctý týden


LETNÍ SEMESTR


První týden

Druhý týden

Třetí týden

Čtvrtý týden

Pátý týden


Šestý týden

Sedmý týden

Osmý týden


Devátý týden


Desátý týden

Jedenáctý týden
  LA-dotaz1
LA-dotaz2
LA-dotaz3
Obtížný příklad (okruhy)
LA-dotaz4
LA-dotaz5
LA-dotaz6
LA-dotaz7
LA-dotaz8
LA-dotaz9
LA-dotaz10
LA-dotaz11
LA-dotaz12
LA-dotaz13
LA-ZS-ZKOUSKY
Obrazek1
Obrazek2
Obrazek3
Obrazek4
LA-dotaz14
LA-dotaz15

LA-II-dotaz1
LA-II-dotaz2
LA-II-dotaz3
LA-II-dotaz4
LA-II-dotaz5
LA-II-dotaz6
LA-II-dotaz7
LA-II-dotaz8

PRIKLADY-LA
LA-LS-ZKOUSKY


 

Literatura k dějinám matematiky


O vzdělávání

Matematika, vzdělanost a vzdělávání

Konference   Matematika - základ evropské vzdělanosti

K čemu mi to bude? aneb Milý Pepíčku  (nahrávka, mluví Jindřich Michalik)

Jak zvelebit učitelství

A přece se točí! Ale naopak! aneb Ať žije přírodovědné vzdělání!