Výuka — zimní semestr 2018/2019

Konzultační hodiny:

Aplikované diferenciální rovnice

mají stránku zde.

Aplikace diferenciálních rovnic v biologii

mají společnou stránku s předchozím předmětem.

Vybrané partie z funkcionální analýzy

mají také svou stránku, a to zde.

Seminář z diferenciálních rovnic

Řešitelský seminář