TOMÁŠ BÁRTA

Kontaktní informace:

Katedra matematické analýzy
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Sokolovská 83
18675 Praha 8

e-mail: barta(at)karlin.mff.cuni.cz
tel: (+420) 2 2191 3267
fax: (+420) 2 2232 3390

Rozvrh — zimní semestr 2018/19


9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

PondělíAplikované DR
K4


Aplikované DR
Aplikace DR
v biologii
K4Úterý

Seminář z PDEs
MUAV

Seminář z DR
K12


StředaVybrané partie
z FA

K11


Vybrané partie
z FA

K3


Řešitelský seminář
K3Čtvrtek
Pátek


Učím

Občas navštěvuji