OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

sbírka úloh a řešených příkladů
První verze této sbírky vznikla na podzim 2007, kdy D.P. čerpal "tvůrčí volno" na MFF UK. V rámci rozvojového projektu MŠMT 14/38 v roce 2010 pak T.B. a D.P. sbírku rozšířili do současné podoby.

Na tvorbě úloh se podíleli tito studenti: Tomáš Penk, Ivan Soukup, Karel Vostruha a Josef Žabenský.

Děkujeme za vaše připomínky.

Tomáš Bárta a Dalibor Pražák