Obsah

úvod, podrobný obsah

literatura, software
 1. Separované proměnné

 2. Metoda integračního faktoru

 3. Lineární rovnice s konstantními koeficienty

 4. Soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty

 5. Obecné lineární problémy

 6. Kvalitativní analýza

 7. Maticová exponenciála

 8. Stabilita

 9. Nelineární systémy

 10. Laplaceova transformace

 11. Jednoznačnost a diferencovatelnost řešení

 12. Šturmova věta

 13. Dynamické systémy

 14. Optimální regulace

 15. Bifurkace

 16. Centrální varieta