Software

Maxima

http://maxima.sourceforge.net/
 • program pro symbolické výpočty, kalkulus
 • něco jako Maple nebo Mathematica
 • typické úlohy : [DEMO] : derivování, integrování, limity, Taylorovy/Laurentovy rozvoje, rozklad na parciální zlomky, výpočet rezidua, úpravy polynomů a výrazů s goniometrickými funkcemi, operace s maticemi a vektory;
 • úlohy na ODR : [DEMO] : řešení rovnic s konstantními koeficienty a předepsanou počáteční podmínkou, exponenciála matice, (inverzní) Laplaceova transformace;
  BONUS: skripty na hledání řešení pro speciální pravou stranu -- [zde]
 • umí také kreslit grafy a vysázet daný výraz v Latexu
 • příkaz plotdf kreslí průběhy řešení rovnic a systémů 2x2. Ilustrace: rovnice x=t-x^2 [jpg], Duffingova rovnice [jpg].

Gnuplot

http://www.gnuplot.info/
 • program na kreslení grafů funkcí
 • typické úlohy: [DEMO] : graf funkce (2d, 3d, implicitně zadané)
 • výstupy v různém formátu: .ps .pdf .gif atd.
 • zobrazování dat (z externích souborů); k tomu pěkný návod [ZDE]

Octave

http://www.gnu.org/software/octave/
 • program primárně na numerické výpočty
 • něco jako Matlab (s nímž je značně kompatibilní)
 • typické úlohy: numerické řešení rovnic
 • umí též kreslit obrázky (podobně jako gnuplot)
 • [DEMO] : jednoduché grafy; [DEMO] : numerické řešení ODR