Doporučená literatura

K základním tématům (existence a jednoznačnost řešení, maximální řešení, lineární rovnice, exponenciála matice, spojitá závislost na počátečních podmínkách, první integrál, stabilita, Floquetova teorie) lze nalézt poučení téměř ve všech ,,obecných`` knihách.

Pro začátečníka je nejlepší [Vra], [Kof] nebo [Tes]; celkem přístupné jsou i oba internetové zdroje [Gra], [SchTho].

Těžší četba je [Kur], [Chi] či [Arn], zcela vyčerpávající pak [Har].

K jednotlivým tématům dále (viz též ,,specializované knihy`` níže):

  • Carathéodoryho teorie: [Kur]; viz též skripta d.p. [pdf].
  • Dynamické systémy: [Gra], [SchTho], [Kur].
  • Hartman-Grobmanova věta, centrální variety: [Har], [Gra], [Kur].
  • Hopfova bifurkace: [Chi], [SchTho],
  • Optimální regulace: [Eva].
  • Poincaré-Bendixsonova teorie: [Gra], [Chi], [Har], [Kur].
  • Sturm-Liouvilleova teorie: [Har], [SchTho], [Kof].

Obecné knihy

[Arn] Vladimir I. Arnold: Ordinary differential equations. Springer 1992.
[Gra] Christopher Grant: Lecture Notes on Ordinary Differential Equations.
(ke stažení zde)
[Har] Philip Hartman: Ordinary differential equations. SIAM 2004.
[Chi] Carmen Chicone: Ordinary differential equations with applications. Springer 2006.
[Kof] Josef Kofroň: Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru (skripta). Karolinum 2004.
[Kur] Jaroslav Kurzweil: Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru. SPN 1970.
[SchTho] Klaus Schmitt, Rusell C. Thompsson: Nonlinear Analysis and Differential Equations: An Introduction.
(ke stažení zde)
[Tes] Gerald Teschl: Ordinary differential equations and dynamical systems. AMS Graduate Studies in Mathematics, 2012.
(ke stažení zde)
[Vra] Ioan I. Vrabie: Differential equations : an introduction to basic concepts, results, and applications. World Scientific, 2004.

Specializované knihy

[Car] Jack Carr: Applications of centre manifold theory. Springer 1981.
[Eva] Laurence C. Evans: An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory.
(ke stažení zde)
[HalKoc] Jack K. Hale, Huseyin Kocak: Dynamics and bifurcations. Springer 1991.