Octave: vykreslení grafů funkcí

 

#  jak vmestnat vice ruznych grafu do jednoho obrazku ...


## pomocne konstanty...
h=0.1;

## nazvi barvy...
modra="b";
cerna="k";
ruda="r";
blankyt="c";

### vice obrazku najednou ...
hold("on")

## oblast, ktera se kresli
xlim([-2,2])
ylim([-2,2])

## vypni krabici kolem
axis("off")
## pomer os 1:1
axis("square")

### jednoduche cary: zde osy
# !! format [x1,x2],[y1,y2]
plot([-2,2],[0,0],cerna)
plot([0,0],[-2,2],cerna)


### prosty graf funkce
x=0.1:h:1;
plot(x,log(2*x),ruda);


### parametricky plot: je univerzalnejsi;
# ovsem z kruhu o stredu 
# [-2,2] bude videt jenom ctvrtka...

t=linspace(0,2*pi,50)';
plot(cos(t)-2,2+sin(t),modra);


###
# tuhle funkci si chci definovat sam:
fce = @(t) t/sqrt(t*t+1);
t=-1:h:0.4;
### pozor -- aplikace funkce _fce_ prvek po prvku...
#   pomoci prikazu _arrayfun_
#
plot(t,arrayfun(fce,t),blankyt);


## takhle se udela vystup do souboru 
#   (format barevny .eps respektive .jpg)
print -depsc obr1.eps
print -djpg obr1.jpg