Stabilita

Tato kapitola se zabývá problematikou stability: jednoduše řečeno jde o to, zda se malá porucha počáteční podmínky s ubíhajícím časem příliš nezvětší, či dokonce (v případě asymptotické stability) jde do nuly.

Obsah:

  • úvodní text, definice pojmů, základní příklady
  • stabilita lineárních soustav s konstantními koeficienty
  • věty o linearizované stabilitě a nestabilitě
  • Hurwitzova věta -- nutná a postačující podmínka na zápornost vlastních čísel
  • metoda Ljapunovských funkcí
  • Vinogradovův protipříklad
Celá kapitola je zde: