Soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty

Tato kapitola obsahuje návody třech postupů, jak řešit soustavy lineárních rovnic s konstantními koeficienty a s nulovou pravou stranou, případně pravou stranou ve speciálním tvaru.

Úvodní text

První způsob řešení:

Metoda přímého upravování soustavy rovnic.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Druhý způsob řešení:

Upravování lambda-matice. Tato metoda je ekvivalentní s první metodou, způsob zápisu je ale výrazně jednodušší.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Třetí způsob řešení:

Hledání řešení pomocí vlastních čísel a vlastních vektorů matice.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Celou kapitolu najdete zde: