Optimální regulace

Regulovatelnost

V první části se podíváme na otázku regulovatelnosti (lokální i globální) lineárních i nelineárních úloh. Seznámíme se s Kalmanovou maticí regulovatelnosti.

Lokální regulovatelnost, Kalmanova matice
Úlohy na regulovatelnost
Řešení

Pozorovatelnost

Pojmem v jistém smyslu duálním k regulovatelnosti je pozorovatelnost.

Výklad teorie
Úlohy na pozorovatelnost
Řešení

Pontrjaginův princip maxima

Pokročilejším nástrojem teorie regulace je tzv. Pontrjaginův princip maxima. Uplatní se při hledání časově optimálních regulací, jakož i řešení obecnějších úloh.

Výklad teorie, příklady
Úlohy na princip maxima
Řešení

Vše v jednom souboru: