Nelineární systémy
Nelineární systémy, první integrál

V této části ukážeme dva postupy, jak nalézt řešení soustavy nelineárních rovnic prvního řádu.


Polární souřadnice

Převodem do polárních souřadnic se občas systém výrazně zjednodušší. Polární souřadnice jsou tedy třetím způsobem, jak lze řešit jistou třídu nelineárních soustav. V této části rovněž naleznete odvození Keplerových zákonů.


Nelineární rovnice vyšších řádů

Stejně jako lineární, také nelineární rovnice vyššího řádu lze převést na soustavu rovnic prvního řádu. Výše uvedené metody lze tedy použít na rovnice vyšších řádů. Následující část obsahuje především několik úloh na počítání periody periodických řešení a využití Barrowova vzorce.


Celá kapitola je zde: