Laplaceova transformace

V této kapitole se seznámíme s Laplaceovou transformací.

Výpočet Laplaceovy transformace

Zde najdete definici a základní vlastnosti Laplaceovy transformace.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Aplikace při řešení rovnic

V této části si ukážeme, jak je možné využít Laplaceovu transformaci při řešení lineárních soustav s konstantními koeficienty, lineárních rovnic vyšších rádů s konstantními koeficienty a některých konvolučních integrodiferenciálních rovnic.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Inverzní Laplaceova transformace

Zde si mimo jiné rozmyslíme, proč jsou ,,formálně`` nalezená řešení opravdu řešeními dané rovnice.

Teorie a příklady

Dodatek: důkaz Lerchovy věty

Teorie a příklady

Celá kapitola je zde: